Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Sasniegumi bioloģijas un fizikas olimpiādēs

Lepojamies ar 10.klases skolnieka Dmitrija Tkačenko sasniegumiem 40. bioloģijas (II vieta) un 68. fizikas (III vieta) olimpiādēs!
Pateicamies arī skolotājiem Lūcijai Sadovskai un Marīnai Kokarevai par ieguldījumu!

Sasniegumi Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē

Apsveicam Skolas Dejas teātra 1.-2. klašu grupas dalībniekus un skolotāju Jūliju Staškeviču ar izcīnīto 3. vietu Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē – radošā konkursā!

Žetonu vakars 2018

1. klases pretendentu tikšanās ar skolotājiem

Informējam, ka nākošās 1. klases pretendentu tikšanās ar skolotājiem notiks 1.03. un 22.03. 2018.

LIDICE 2017

15. februārī 2018. gadā 2.L un 3.L klases apmeklēja starptautisko bērnu mākslas izstādi “Lidice”. Latvijas kārtas 45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2017” bija veltīta tēmai „Ceļojumi” un skatāma Rīgas domē, Rātslaukuma 1, no 2017.gada 1.februāra līdz 16.februārim. Krāsainajos darbos tika atspoguļotas tēmas:
· Gatavošanās ceļojumam
· Ceļojuma maršruts un transporta līdzekļi
· Ceļojuma galamērķis
· Ceļojuma iespaidi
· Ceļojums laikā
· Ceļojums vizuālās mākslas, mūzikas, literatūras, filmu pasaulē.

Tās iekārtošanā piedalījās pedagogi un skolēni no Rīgas un rajoniem.

Skolēni ekskursijas laikā tika iepazīstināti ar Rīgas domes ēku. Uzzināja, kādu profesiju pārstāvi strādā Rīgas domes ēkā, kopj un sargā ēkas telpas, darba vidi un drošību.

Skolēniem apmeklējot izstādi bija iespēja izzināt, cik talantīgie un radošie bērni dzīvo mūsu valstī, cik daudz un dažādas radošās darbības pieejas skolēni izmantoja, piedaloties šajā izstādē. Šeit varēja aplūkot darbus no māla, stikliem, Papier-mâché, koka, stieples un citiem materiāliem.

Sagatavoja L.Vidusa

Turpinām veicināt pozitīvu uzvedību un mācīšanos!

Jau vairākus gadus mūsu skola piedalās projektā “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”. Šī projekta mērķis ir iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvās uzvedības veicināšanai. Skolas kolektīvs – administrācija, pedagogi u tehniskais personāls strādājām vienoti un ieguvām pozitīvus rezultātus. Šis projekts palīdz pozitīvi komunicēt starp skolu, skolēniem un vecākiem. Mūsu skolā projekta ietvaros izstrādāti skolas iekšējās kārtības uzvedības noteikumi, par kuru ievērošanu skolēns saņem īpašu ”CAD” (cieņa, atbildība, drošība) APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) kartiņu. Skolēni tiek apbalvoti par saņemto kartiņu daudzumu gan individuāli, gan kolektīvi. Klasē un skolā notiek “sacensības” kurš vairāk, labāk padarīs savu darbu. Apbalvošanas sistēma iekļauj sevī: “NIKAS” (gan individuālās, gan kolektīvās), saldumus (kliņģeris), teātra vai kino apmeklēšanu, mācību ekskursiju, filmas noskatīšanu skolā, dienu bez mājas darbiem, kā arī sudraba (7-10 b.), zelta (8-10 b.), briljanta liecības (9-10 b.). Skolas kolektīvs, skolēni, vecāki ar prieku turpinām realizēt šo projektu, jo tiešām katrs no mums sasniedz pozitīvus rezultātus.

Sagatavoja I.Mihailova, Foto: J.Petrova

IX Tatjanas balle

2018.gada 26.janvārī mūsu skolā jau devīto gadu notika balle, veltīta Tatjanas dienai, skolēnu un studentu svētku dienai.

Kārtējo reizi par mūsu svētku sargeņģeļiem bija mūsu sešas Tatjanas – tās kuras gan mācās, gan strādā mūsu skolā.
Šajā gadā viens no galvenajiem balles atribūtiem bija cepure. Cepurēm tika veltīti divi konkursi.
Viens konkurss norisinājās starp sākumskolas skolēniem. Skolēni paši savām rokām uztaisīja cepures no dažādiem materiāliem, attīstot neticamu iztēli, fantāziju un radošumu. Labākie skolēnu darbi tika demonstrēti balles laikā.

1.vietu ieguva 1.klases skolniece Nadežda Šerjakova
2.vietu ieguva 2.l klases skolniece Sofija Kukuļinska
3.vietu ieguva 1.a klases skolnieks Matvejs Zolotovs

Cepuru konkursa organizatore un koordinatore bija sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Ilona Mihailova.
Otru konkursu – Tematisko plakātu konkursu – rīkoja tehniskās grafikas skolotāja Gunta Ābele vidusskolas klašu posmā.

Par konkursa uzvarētājiem kļuva 9.c un 10.a klases skolnieki.

Ballē bija ne mazums arī citu jauku pārsteigumu. Ar spilgtu un interesantu dejas priekšnesumu mūs iepriecināja deju kolektīvi, kurus vada sporta skolotājs Aleksejs Žuravskis.

Un, protams, galvenais šī vakara pasākums bija dejas – polonēze un valsis – mūsu skolas skolēnu izpildījumā.
1.vietu “polonēzē” ieguva 12.a klase, klases audzinātāja Nadežda Sudeike. Gribētos atzīmēt, ka tieši šajā nominācijā klase trešo gadu pēc kārtas iegūst 1.vietu.

Nominācijā “Valsis” 1.vietu ieguva pāris 12.a klases skolniece Viktorija Ņeverčika un 12.a klases skolnieks Daniels Kapkovs. 2.vietu ieguva 10.a klases skolniece Snežanna Vasiļjeva un 9.c klases skolnieks Aleksandrs Jakovckis. 3.vietu ieguva 9.a klases skolniece Elizabete Kristiāna Ševeļeva un 10.a klases skolnieks Ņikita Ratkins.

Par stilīgāko pāri tika atzīts pāris no 9.a klases Jūlija Ciša un Igors Lukaševičs, savukārt skatītāju simpātiju balvu ieguva 10.a klases pāris Tatjana Skapcova un Vladislavs Gukovs.
Ar speciālu balvu par gatavošanos konkursam tika apbalvots pāris no 10.a klases Anželika Salamatina un Aleksejs Kravčenko.

Lielu paldies gribētos pateikt arī pasākuma vadītājiem Viktorijai Ņeverčikai (12.a klase), Montai Ilzei Liepiņai (10.a klase), Gļebam Samoilovam (11.a klase), Frederikam Morozam (11.a klase).

Paldies visiem, kas piedalījās šajos svētkos.

Nākošajā gadā tiekamies 10 gadu jubilejā!


Sagatavoja D.Audriņa, Video: Vjačeslavs Gaidamaka

2.L un 3.L klašu ekskursija uz Nacionālo bibliotēku

18. janvārī 2018. gadā 2.L un3.L klases apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Skolnieki tika iepazīstināti ar bibliotēkas ēku, to vēsturi, lasītavām un pakalpojumiem. Bibliotēkas kolektīvs organizēja interesantu un izglītojošu ekskursiju. Bērniem paskaidroja, ko nozīmē vārds “bibliotēka”. Skolēni uzzināja, kādu profesiju cilvēki rūpējas par grāmatām, palīdz apmeklētājiem sameklēt vajadzīgo materiālu bibliotēkas ēkā, organizē dažādus pasākumus, kopj un sargā ēkas telpas, darba vidi, darba laikiem, drošību, izglītību, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, kā arī nepieciešamajām rakstura īpašībām, strādājot bibliotēkā.

Skolēniem izstāstīja, kā tiek izvietotas grāmatas bibliotēkas plauktos, ka ne visus žurnālus un grāmatas lasītāji var ņemt mājās, dažus var lasīt un apskatīt tikai lasītavas zālēs. Bija izstāstīts, kā bērnu literatūras zālē izvietotas jaunākās un ne tik jaunas bērnu grāmatas. Skolniekiem bija izskaidrots, ka šajā bibliotēkā ir iespējams ne vien lasīt vai mācīties to darīt, bet arī piedalīties dažādos organizētajos pasākumos. Ka katru nedēļu tiek organizēti dažādi pasākumi bērniem, kur ieeja ir brīva. Bibliotēka ir viena no tām vietām, kur var atrast ne tikai pasakas, bet arī daudz citu interesantu un neparastu grāmatu. Tā palīdzēs šķērsot okeānus un tuksnešus, kalnus un lejas, atklāt visnegaidītākos noslēpumus un atrisinājumus. Šeit droši kopā ar vecākiem var nākt un aizņemties grāmatas – ļoti dažādas.

Skolēni apmeklēja ekspozīciju “Grāmata Latvijā” par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā, kā arī mikroizstādi ar nosaukumu “Maņas”, kura tika veltīta lasītāja ķermeniskajai pieredzei saskarsmē ar grāmatu. Ar dažādu interaktīvu nodarbju palīdzību skolēniem bija iespēja burtiski uz savas ādas, ar savu dzirdi, redzi un garšu pieredzēt grāmatu.

Sagatavoja I.Jentkus

Sasniegumi ES dabaszinātņu olimpiādē

10.a klases skolnieks Dmitrijs Tkačenko piedalījās ES Dabaszinātņu olimpiādes atlases kārtā. Apsveicam ar sasniegto rezultātu – no pirmās kārtas 1180 dalībniekiem Dmitrijs ir pirmajā 50-kā.

Roboti ienāk skolā

2017. gada beigās skola iegādājusies 5 LEGO Mindstorms EV3 robotus. Robotika stundās var kļūt par labāko palīgu, lai viegli, jautri un interesanti apgūtu dažādas zinības. Skolā kopš 2018. gada janvāra notiek aprobācija – integrē datorikas, mājturības un tehnoloģijas saturu.

Sagatavoja Vjačeslavs Gaidamaka