Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 5.-8.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-4.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 9.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Uzņemšana 1. klasēs

Aicinām vecākus pieteikt bērnus pamatizglītības divām mazākumtautību programmām:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
    • 1.A klase. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
    • 1.B klase ar padziļinātu latviešu valodas un kultūras apguvi. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā, bet sākot ar 4. klasi –latviešu valodā un mazākumtautības valodā
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521). Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
Sadarbības partnieri

Skolas jaunumi

Dziesma Latvijai

15. novembrī skolas aktu zālē notika muzikāls koncerts “Dziesma Latvijai”, kas bija veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Priekšnesumos piedalījās no 7. līdz 12. klases skolēni. Katra klase izpildīja vienu patriotisku dziesmu, kuru viņi dāvināja Latvijai. Katrai klasei bija savs unikāls priekšnesumu izpildījums, ar savu noskaņu un stāstu.

Paldies visām klasēm par piedalīšanos!

Paldies Ritai Starpinai (mūzikas skolotājai) par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā muzikālajiem priekšnesumiem!

Erudīcijas spēles par Latviju

11. un 14. novembrī mūsu skolā notika erudīcijas spēles par Latviju, kuras tika veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Tajās piedalījās un savā starpā sacentās 3. un 4. klases skolēni un 5. un 6. klases skolēni.

Jautājumi bija par Latvijas pilsētas ģerboņiem, par dabas simboliem Latvijas ģerboņos (koki, putni, dzīvnieki, kukaiņi), par fona krasām pilsētas ģerboņos, par izveides vēsturi: autors, lielais Latvijas ģerbonis, mazais Latvijas ģerbonis utt. Arī komandas līdzjutējiem bija jautājumi, lai papildinātu punktu skaitu savai komandai.

Erudīcijas spēle par Latviju, 3. – 4. kl.

1. vieta – komanda no 4. A klases, un komanda apvienojumā ar 4. C un 4. L klasi.

2. vieta – komanda apvienojumā no 3. A un 3. L klasi.

Erudīcijas spēle par Latviju, 5. – 6. kl.

1. vieta – komanda no 6. A klases.

2. vieta – komanda no 5. L klases.

3. vieta – komanda no 6. L klases.

4. vieta – komanda no 5. A klases.

Paldies viesiem dalībniekiem un līdzjutējiem par aizraujošu un interesantu spēli!

2. decembrī – Vecāku diena

2. decembrī notiks kārtējā, jau tradicionālā, Vecāku diena. Pēc iepriekšējās vienošanās vecāki var tikties ar priekšmetu skolotājiem laikā no 15:00 līdz 19:00.

Lai pieteiktos tikšanām, lūdzu VECĀKUS sazinājāties ar konkrēto priekšmeta skolotāju un līdz 25. novembrim vienoties par vizīti, saņemot skolotāja apstiprinājumu e-klasē.

Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Rudes brīvlaikos 19., 21., 23., 25. un 26.oktobrī Rīgas 53.vidusskolas 20 pedagogi pilnveidoja savas profesionālās kompetences Daugavpils Universitātes piedāvātajā programmā “Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (72 st.). Programmas ietvaros pilnveidos profesionālās kompetences darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām (mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture u.c.). Nodarbību turpinājums paredzēts decembrī un janvārī. Pēc kursu nobeiguma pedagogi iegūst tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi u.c.

Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9.klasēs ar iekļaujošās izglītības īstenošanu

2019.gada 24.oktobrī trīs Rīgas skolas – Rīgas 53.vidusskola, Rīgas 61.vidusskola un Čiekurkalna pamatskola – uzsāka projekta “Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9.klasēs ar iekļaujošās izglītības īstenošanu” aktivitātes. Projekts tika realizēts RIIMC projektu konkursa „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 10.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim.

Projekta mērķis: aktivizēt individualizēto uzdevumu izmantošanu mācību stundu laikā 5.-9.klasēs ar iekļautiem izglītojamiem (ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem, u.c.).

Sīkāk – sadaļā “Projekti”

Ābeču svētki 2019

Pēc skolas tradīcijas, 1. klases skolēniem, 11. oktobrī notika Ābeču svētki.

Uz skolas svētkiem atbrauca Sarkangalvīte, kurai mūsu pirmklasnieki palīdzēja pagatavot pīrādziņus vecmāmiņai, ciemos atbrauca arī vilks, kuram mēs palīdzējām iemācīties muzikālās notis.

Visi kopā mēs dejošam, dziedājām, skaitījām, atpazinām burtus. Un pašās beigās pie mums  atbrauca Ābece grāmata un mēs visi kopā ievēlējāmies vēlēšanos, kas noteikti piepildīsies!

10. klašu skolēnu iesvētīšanas svētki

Turpinot skolas tradīciju, 10. oktobrī svinīgi nosvinējām iesvētīšanas svētkus, kas ir svētki, kad 10. klašu skolēni tiek uzņemti vidusskolā

Iegūt vidusskolēna statusu nebija viegli. Bija sagatavoti vairāki uzdevumi, kuru pārvarēšanai lieti noderēja izveicība, koncentrēšanās, komandas gars, apdomīgums un citas prasmes. 10. a klase sadalījās pa trim komandām un visām komandām bija nepieciešams iziet trīs uzdevumus.

Lai paveiktu pirmo uzdevumu, bija nepieciešams atrast pieeju saziņā ar sākumskolas skolēniem, kā arī parādīt savas prāta spējas un savas stiprās puses.

Otrais uzdevums bija uz uzmanību. Bija nepieciešams atrast skolā tādas vietas, kuras ir parādītas bildēs, un nobildēties blakus tai vietai. Tas nebija vienkārši, taču ļoti aizraujoši un interesanti, jo vajadzēja atrast tādas vietas skolā, kurām ikdienā reti kad kāds pievērš uzmanību. Arī otrajā līmenī bija nepieciešams arī sastādīt spārnotus izteicienus krievu, latviešu un angļu valodā no vārdiem, kas bija izkaisīti pa visu skolu.

Lai izpildītu trešo uzdevumu, bija nepieciešama veiklība, spēks un prasme darboties komandā. Tas bija sporta sacensības skolas sporta zālē

Visi dalībnieki brīnišķīgi izpildīja visus uzdevumus, pēc veiksmīgi izpildītiem visiem uzdevumiem, 10. a klase tika uzņemta Rīgas 53. vidusskolā. Arī 12.a klases skolēni bija sagatavoja apsveikumu jaunuzņemtajiem vidusskolēniem –  apbalvojums – saldu cienastu. Iesvētīšanas ceremonija ir ļoti svarīga, jo tas ne tikai palīdz skolēniem adaptēties klasē un skolā, bet arī palīdz parādīt sevi un arī sekmē draudzīgo atmosfēru starp vidusskolēniem.

Olimpiskā diena 2019

20.septembrī notika Olimpiskā diena, kurā  piedalījās skolēni no 1. līdz 10.klasēm. Bērni piedalījās stafetēs, kurās varēja parādīt savas ātruma spējas, veiklību, koordināciju un spēju strādāt komandā. Tiesneši Olimpiskā dienā bija skolēni no 10.- 11. klasēm.  Par uzvarētājiem 5.- 6.klašu grupā  kļuva 6.a klase, 7. – 10. klašu grupā 10.a klase.

Vecāku sapulces

18 – 19. septembrī Skolā notiks vecāku sapulces. Grafiks ir pieejams pasākumu kalendārī

Olimpiskās dienas pasākumi

20. septembrī skolā notiks Olimpiskā diena. Pasākuma plāns:

09:00 Brokastis

09:30 – 11:00 Sporta pasākumi 1. – 4. klasēm

11:30 – 13:00 Sporta pasākumi 5. – 9. klasēm

12:10 Pusdienas 1. – 4. klasēm

11:10 Pusdienas 5. – 9. klasēm

12. klasei – parastā mācību diena

10. – 11. klašu skolēni palēdz Sporta dienas organizēšanā