Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Laiks baudīt brīvdienas!

31. maijā svinīgi noslēdzies mācību gads. 9. un 12. klasēm vel priekša ir eksāmeni. Novēlām viņiem sekmīgi nokārtot Valsts pārbaudījumus!

Pēc tradīcijas Aktu zālē par mācību sasniegumiem apbalvoti labākie 1. – 8., 10. – 11. klašu skolēni (zelta un sudraba liecību īpašnieki) un labākās klases.

Lai mums visiem ir labiem iespaidiem bagātas vasaras brīvdienas! Tiksimies 1. septembrī!

Sasniegumi sacensībās Heli Rass 45. Memorial

Jekaterina Jakimova, 11.a klases skolniece 4 gadus nodarbojas ar šaušanas sportu Jaunsasrdzes 101.vienībā un Latvijas Šaušanas federācijas (LŠF) treniņu grupā, kur nodarbības vada LŠF šaušanas treneris Mareks Jansons.

No šā gada 28.aprīļa līdz 30.aprīlim Zemessardzes Studentu bataljona(ZS StBN) šaušanas komandas sastāvā piedalījās šaušanas sacensībās “Heli Rass 45. Memorial”  Igaunija, Elva. Vingrinājumā MP 30+30 ar mazkalibra pistoli no 600 punktiem ieguva 535 punktus, bet vingrinājumā PP40 ar pneimatisko pistoli no 400 punktiem ieguva 363 punktus. Abi sasniegtie rezultāti izrādījās augstvērtīgi un jauniešu konkurencē izcīnīja divas zelta medaļas.

Sacensībās iegūtā pieredze deva iespēju pārbaudīt treniņos iegūtās iemaņas pirms Latvijas Jaunatnes olimpiādes, kas notiks šā gada jūlijā Valmierā, bet šaušanas sporta veids norisināsies Valkā.

J.Jakimova ir iekļauta Rīgas jauniešu izlasē sportašaušanas komandā un, kā komandas līderei abos pistoļu vingrinājumos, ir liela atbildība, pārstāvot lielāko Latvijas pilsētu Rīgu. Šaušanas sports, salīdzinot ar citiem sporta veidiem, ir samērā dārgs. Šo treniņu grupu ikgadējs atbalsts tiek saņemts no SIA ’’Hanzas Jūras Aģentūra’’ un SIA “Anima libra”, kā arī ZS StBN zemessargu personīgiem ziedojumiem jauniešu šaušanas sporta attīstībai.

Daba mums apkārt. Pļava 12

Bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis” š.g. aprīļa mēnesī organizēja vizuāli plastiskās mākslas konkursu – izstādi „Daba mums apkārt. Pļava 12”.

Konkursa mērķis – veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas pļavu floru, faunu, kā arī rosināt bērnu un jauniešu radošo pašizteikšanos, fantāziju.

Vienlaicīgi šo darbu izstrāde veicina arī audzēkņu un skolotāju sadarbību, pieredzes apmaiņu un izaugsmi.

Dalībnieki iepazinās ar literatūrā un interneta vietnē atrodamo informāciju par konkursa tēmu – „Ceļteka un skudra” un iegūtās zināšanas pielietoja vizuāli plastiskajā mākslā, radot vienotu un interesantu darba kompozīciju.

Mūsu skolas 12.a klases skolnieks Anatolijs Rižovs konkursā piedalījās ar vizuāli plastisku darbu –„Mīlestība iedvesmo. Ceļtekas vēstules Rīgas kokam”.

Apsveicam Anatoliju ar iegūto DIPLOMU – III VIETA!

Anatolijs ir izstrādājis arī vizuāli plastisku darbu „Staro Rīga! Staro Jūgends!”, ar kuru piedalīsies konkursā – izstādē „Laikmetu griežos” Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā Starptautiskajā Muzeju nakts pasākumā – 20.05.2017.

Izsākam pateicību skolotājai Guntai Ābelei par skolēna sagatavošanu.

Kaķu galerija 2

Šī gada aprīļa-maija mēnešos Bērnu un jauniešu centrs „Zolitūde” sadarbībā ar  Rīgas Kultūras un atpūtas centru „Imanta” un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Saulaino dienu bibliotēku organizēja Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas konkursu – izstādi „Kaķu galerija 2”.

Konkursa  mērķis  bija  attīstīt bērnu fantāziju, asociatīvo domāšanu un radošās spējas, veidojot tematiskus darbus, kā arī veicināt  jauniešu pozitīvu attieksmi pret mājdzīvniekiem.

No mūsu  skolas šajā konkursā piedalījās 11.a klases skolnieks Viktors Terentjevs  ar darbu „Galaktiku Sūtnis” un ieguva 1. vietu!

Apsveicam Viktoru un skolotāju Guntu Ābeli ar šo radošo sasniegumu un esam gandarīti par to, ka Viktora radošais darbs ceļos tālāk uz izstādi Rīgas Kultūras un atpūtas centrā „Imanta” un pēc tam iepriecinās arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Saulaino dienu bibliotēkas apmeklētājus!

Olimpiskās virsotnes

Šodien skolā notika ikgadēja apbalvošanas ceremonija “Olimpiskās virsotnes”. Tika apbalvoti skolēni par sasniegumiem  – skolas, rajona un pilsētas olimpiādēs un konkursos; projektu darbu izstrādāšanu; aktīvu piedalīšanos klases un skolas pasākumos;  skolas izstādēs; aktīvu sabiedriskās dzīves organizēšanu un piedalīšanos klases pasākumos; skolas pasākumu organizēšanu un vadīšanu; piedalīšanos sporta pasākumos;  radošu darbu skolas korī, ansamblī, teātra studijā „Maska”, kolektīvos „Dejas Teātris” un „Up, down and back” un citiem.

Par radošumu darbā tika apbalvoti arī skolotāji un skolas darbinieki.

Pasākums notika deju un dziesmu pavadījumā.

Maskas. Ielūdz Ķīnas roze un Japānas ķirsis

Šī gada martā-aprīlī  RJTC organizēja  atklāto bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursu- izstādi „MASKAS. Ielūdz Ķīnas roze un Japānas ķirsis.”

Ķīnas un Japānas kultūras ir simboliem, mitoloģiskiem tēliem un tradīcijām bagātas.

Izstrādājot konkursa darbu, dalībnieki  ieguva zināšanas par Ķīnas un Japānas kultūru un masku tradīcijām, to daudzveidību un simbolisko nozīmi. Iegūtā  informācija un iespaidi atspoguļojās masku veidošanā.

Mūsu skolas 12.a klases skolnieks Anatolijs Rižovs konkursā piedalījās ar vizuāli plastisku darbu –„Uzlecošās saules vēstnese”.

Apsveicam  Anatoliju ar iegūto ATZINĪBU!

Kā mēs sargājam Latviju?

Šodien skolā viesojas Aizsardzības ministrijas pārstāvi ar aizraujošu un izzinošu lekciju “Kā mēs sargājam Latviju”. 8. – 11. klašu skolēniem tika izskaidrotas Ministrijas funkcijas, izstrādātā un īstenotā Valsts aizsardzības politika, koncepcija un aktivitātes.

Pārrunās par nacionāliem bruņotiem spēkiem tika stāstīts par prioritāriem darbības virzieniem, līdzdalību dažādos projektos un misijās, ka arī karjeras iespējām.

Rīgas toņi un pustoņi

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi šā gada marta mēnesī organizēja Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu un tērpu skati „Rīgas toņi un pustoņi”.

Risinot konkursa tēmu, dalībnieki akcentēja savai pilsētai un tās apkaimei raksturīgo:
• pilsētvidē;
• dabā;
• kultūrā -/ māksla, arhitektūra, mūzika/ ;
• vēsturē -/kultūrvēsturiskais mantojums/;
• sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās;
• nākotnes vīzijā par Rīgu.

Mūsu skolas 12.a klases skolnieks Anatolijs Rižovs konkursā piedalījās ar vizuāli plastisku darbu –„Gaismas ceļš. Zili stikli, zaļi ledi”. Darbs ir veltījums simboliskajai garīgo vērtību nodošanas akcijai – „Grāmatu ceļš uz Gaismas pili”.
Raiņa domas un idejas joprojām dzīvas mūsu Daugavas zilo ūdeņu zaļajos krastos…

Apsveicam ar iegūto ATZINĪBU un pateicamies skolotājai Guntai Ābelei!

Sasniegumi futbola sacensībās

Apsveicam 10.-12. klašu zēnu komandu un treneri Alekseju Žuravski par izcīnīto 2. vietu Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās futbolā!

Vecāku kopsapulce

Cienījamie Rīgas 53.vidusskolas vecāki, aicinām Jūs 2017.g. 19. aprīlī plkst. 18.00 -19.15 uz vecāku sanāksmi “Vai Jūs zināt, ko dara Jūsu bērni interneta vidē? Padomāsim kopā!”. Sanāksmes kārtība:

  • Paredzēta lekcija “Pusaudžu vecuma īpatnības un vecāku loma bērnu pusaudžu vecumā” . Lektore psiholoģe Iveta Krūmiņa
  • Skolas sociālā pedagoga Valentīnas Gusevas informācija “Aizraujošais internets. Interneta ēnas puse”
  • Skolas informātikas skolotāja Vjačeslava Gaidamaka informācija “Praktiski padomi vecākiem mūsdienu tehnoloģiju lietošanā”

Mūsdienās internets ir pieejams visu vecumu bērniem , tāpēc aicinām visus sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecākus. Padomāsim kopā par svarīgam lietām un apspriedīsim idejas, kā mēs varam zināt, ko bērni, pusaudži un jaunieši dara interneta vidē.
Uz tikšanos 19.aprīļī plkst.18.00 skolas aktu zālē