Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Cepuru balle

26.01.18. skolā notiks Tatjanas dienai veltīta balle. Sākumskolas skolēni arī vēlas piedalīties šajā pasākumā organizējot skaistu interesantu cepuru izstādi. Šajā izstādē tiks izvēlētas visoriģinālākās cepures ar pedagogu, skolēnu balsošanas palīdzību, cepuru “saimnieki”  – uzvarētāji piedalīsies Tatjanas dienas ballē. Paldies visiem par aktīvu piedalīšanos un sadarbību!

Sagatavoja I.Mihailova

DZIĻA MĀCĪŠANĀS. PRODUKTĪVS MĀCĪBU UZDEVUMS

Rīgas 53.vidusskolas projekta “BILINGVĀLAS STUNDAS PRODUKTIVITĀTES PILNVEIDE” (Izglītība izaugsmei 2018., RIIMC) ietvaros 03.01.2018. skolā notika seminārs “DZIĻA MĀCĪŠANĀS. PRODUKTĪVS MĀCĪBU UZDEVUMS”. Semināru vadīja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra projekta vadītājs Mag.phys. Uldis Dzērve.

Semināra nodarbībās pedagogiem bija iespēja analizēt uzdevumus, kuri tiek izmantoti mācīšanā un vērtēšanā – kādas prasmes uzdevums attīsta/mēra; kāds kognitīvās darbības dziļums tiek sagaidīts. Dalībnieki pārveidoja mācību uzdevumus, panākot to lielāku dziļumu. Dalībniekiem bija iespēja diskutēt par to, kā mācību stundā sasniedzama skolēnu iedziļināšanās – kādas ir atbilstošas kognitīvās un metakognitīvās darbības.

Sagatavoja I.Kaijaka

Ziemassvētku pasākumi

Ziemassvētku pasākumi sākās ar Ziemassvētku eglīšu pasākumiem 18.decembrī 1.-2. un 3.-4.klasēm. Jautrās dejās, atrakcijās un dziesmās skolēni priecājās pie skolas egles aktu zālē. Visas klases saņēma saldas balvas, bet Ziemassvētku vecītis par dzejoļiem un piedalīšanos dažādās aktivitātēs dāvināja bērniem konfektes. Pēc tam klasēs notika klašu eglītes pasākumi. 21.decembra rītā prožektoru gaismā izskanēja Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku roze” 5.-12.klasēm, kurā uzstājās 5.-9.klašu koris, zēnu ansamblis, solisti, 10.-11. klašu skolēni, kas lasīja dzeju. Koncertā skanēja Ziemassvētku dziesmas vairākās valodās, kā arī šiem svētkiem veltīta dzeja. Pēc tam notika vēl viens koncerts 1.-4. klasēm ar šīs klašu grupas kora un 4.a klases dzejas lasītāju uzstāšanos.

Sagatavoja A.Ķīkule, Foto: J.Petrova

Baltā Balle

19. decembrī notika visgaidītākais muzikālais pasākums Baltā Balle. Katru gadu šeit tiek apvienotas mūzika, gaisma un informācijas tehnoloģijas ar mērķi veidot pozitīvu Ziemassvētku noskaņojumu, ka arī jauki un interesanti kopā pavadīt ārpusstundu laiku. Šogad Balles organizēšanā un norisē aktīvi iesaistījās 11. – 12. klases skolēni.

Īpaši izsakām pateicību Maksimam Družiņina, Maksimam Baronovam, Frederikam Morozam un Viktorijai Ņeverčikai, skolotājiem Ludmilai Markuševai (pasākuma scenārija veidotāja) un Vjačeslavam Gaidamaka (pasākuma organizētājs).

Labdarības akcija Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

Gada izskaņā Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” novietnes Gaiļezerā pedagoģijas dienestu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas konkursu un labdarības akciju “Ziema pilsētā”.

Vizuāli plastiskajā mākslā tika veidoti dekoratīvi, stilizēti darbi – “Sniegavīri pilsētā” slimnīcas telpu noformējumam.

Konkursā un labdarības akcijā “Ziema pilsētā” piedalījās 406 dalībnieki – vecuma grupās no 7. – 25. gadiem.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 9.a klases skolnieks Antons Cvečkovskis – darbs

„Jautrais karuselis”, 10.a klases skolnieks Dmitrijs Tkačenko – darbs” Trīs mīļi brālīši” un 11.a klases skolnieks Jevgēnijs Kačajevs – darbs „Frīstaila čempions”.

Ar patiesu sirsnību un iejūtību šie mūsu skolēni radīja sirsnīgus un atraktīvus mākslas darbus.

D.Tkačenko un J. Kačajevs saņēma PATEICĪBU, bet A.Cvečkovskis ieguva DIPLOMU –  III vieta. APSVEICAM!

Šī izstāde bija apliecinājums tam, ka kopīgais darba rezultāts ir izdevies – bērnu slimnīcas gaiteņos un telpās izvietotie darbi iepriecināja bērnus, vecākus un slimnīcas personālu, kā arī pašus darītājus.

Sagatavoja G.Ābele

Paziņojums par Topošu pirmklasnieku skoliņas darba laikiem

Topošu pirmklasnieku skoliņā Ziemassvēku brīvdienas. 2017. gadā pēdējā nodarbība notiks 7. decembrī, bet 2018. gadā pirmo reizi tiksimies 11. janvārī.

Profesiju sīrups

29.novembrī 9.a klases komanda piedalījās Rīgas pilsētas skolu karjeras pasākumā “Profesiju Sīrups”.

23.novembrī 4.a klases komanda piedalījās Rīgas pilsētas skolu 4.klašu karjeras pasākumā “Profesiju sīrups’, kas notika Fr. Brīvzemnieka pamatskolā. Katras skolas komanda piedāvāja iepazīties ar vienas profesijas eksperta darbu, mūsu skolai bija fizioterapeite Jūlija Boļševa, kura ne tikai pastāstīja par savu darbu, bet ar katras komandas dalībniekiem veica dažādus vingrinājumus galvai, rokām, kājām, visam ķermenim. Vēl šajā pasākumā varēja iepazīties ar pavāra, saldumu pārdevējas, basketbola trenera, mākslinieces, dizaineres, aktiera un citam profesijām. Bija ļoti interesanti piedalīties tik daudzās profesiju aktivitātēs.

Sagatavoja Marija Cvečkovska, Anita Ķīkule

LELLE LATVIJAI

APSVEICAM DMITRIJU TKAČENKO!

Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss
“LELLE LATVIJAI” noslēdzies!

Šo izstādi – konkursu organizēja Bērnu un jauniešu centrs “Kurzeme”, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas Kultūras centru IĻĢUCIEMS.

Mērķis – pilnveidot piederības izjūtu savai valstij un attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskā darba iemaņas. Vērtēšanas kritēriji:
• idejas oriģinalitāte;
• darba izpildes tehnika un kvalitāte;
• darba atbilstība tematikai.

Izstādē piedalījās bērni un jaunieši no 5 līdz 25 gadu vecumam no interešu, vispārējām un privātajām izglītības iestādēm, kursiem un studijām.
No mūsu skolas ar darbu „Kamolā tinēja” konkursā piedalījās 10.a klases skolnieks Dmitrijs Tkačenko un ieguva DIPLOMU – III VIETA!

Sagatavoja Gunta Ābele

Latvijas Valsts svētku dienai veltītie pasākumi

10.novembrī, atzīmējot Lāčplēša dienu skolā notika svētku līnija 4.-10. klašu skolēniem. Ar dzejnieka Aleksandra Čaka poēmas “Mūžības skartie” fragmentiem par latviešu strēlniekiem 4.,7.,8. klašu zēni atsauca atmiņā tos, kas cīnījās par Latvijas valsts saglabāšanu 1919.gadā. 10.klases zēni ar dziesmu aicināja visus atcerēties, ka esam atbildīgi par to, kas notiek šodien. Pēc tam ar skolas diplomiem tika apbalvoti daiļlasīšanas konkursa”Latvijas simtgadi gaidot” uzvarētāji, kā arī dažādu sporta sacensību uzvarētāji.

17.novembrī audzināsanas stundas tika veltītas valsts 99.gadadienai, 1.-4.klasēs notika skolas parlamenta rīkotā viktorīna par Latviju. Pēc tam klases apmeklēja un nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un Brāļu kapos.

6., 7.a un 7.b klases arī devās pie Brīvības pieminekļa. Latvijas proklamēšanas dienai par godu lika ziedus.

Bastejkalnā godināja kritušo Gvido Zvaigzne un Andra Slapiņa piemiņu par Latvijas neatkarību.

9. – 12. klases Rīgas brāļu kapos nolika ziedus kritušo piemiņai.

Sagatavoja A.Ķīkule, O.Verigo, K.Novikova, V.Gaidamaka

Konkurs par labāko I.Krilova fabulas inscenējumu

16.novembrī 5.b klasē notika konkurss par labāko I.Krilova fabulas inscenējumu. Skolēni parādīja savu aktiermākslu prasmi. Tas bija jautri un interesanti.

Sagatavoja O.Verigo