Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Pieredzes apmaiņas brauciens Kauņā

Šoruden mūsu skolas skolotāji bija ekskursijā un pieredzes apmaiņas braucienā Lietuvā, Kauņā. Tika apmeklētas divas populārākās izglītības iestādes – Mākslas ģimnāzija un Tehniskais Licejs. Izglītības iestāžu skolotāji un bērni parādīja un izstāstīja par savām skolām un parādīja kā viņi strādā, kā arī savus rezultātus. Skolotājiem novadīja ekskursiju pa vecpilsētu. Pateicamies visiem organizatoriem.

Sagatavoja Ilona Mihailova

ERASMUS+ Projekta “Skola, kas mācās” (LELETO) mācību vizīte

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra koordinētā ERASMUS+ projekta “Skola, kas mācās” – LELETO (Nr. 2016-1-LV01-KA201-022658) mācību vizīte ar mērķi izpētīt partnervalstu pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā gan pilsētā, gan skolā no 18. septembra līdz 22. septembrim notika Latvijā, konkrēti – Rīgā un Ventspilī.

turpināt lasīt RIIMC mājaslapā

Adaptacijas pasākums 1. klasē

1.klases adaptācijas pasākumu ietvaros, sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un psihologu, tika rīkota meklēšanas spēle. Mazie pirmklasnieki interaktīvā veidā iepazinās ar skolu.

Sagatavoja Ilona Mihailova

Ābeces svētki 2017

Tradicionāli mūsu skolā septembrī mūsu mazie ķipariņi kļūst par īstiem pirmklasniekiem. Pie bērniem viesojās dažādi multfilmu varoņi un izklaidēja bērnus ar konkursiem, dziesmām un dejām. Parādīja skolēniem, cik svarīgi un jautri ir mācīties un būt īstam skolēnam.

Sagatavoja Ilona Mihailova

Ekskursija uz Namdara darbnīcu

Šodien 3.a klases skolnieki ar klases audzinātāju Lalita Jovļeva un skolas psihologu Z.Šneidere devās ekskursijā uz Namdara darbnīcu. Mācību ekskursijas mērķis – veidot pozitīvo attieksmi pret apkārtējo vidi; iepazīstināt ar koka materiālu un koka izstrādājumiem.

Skolnieki tika iepazīstināti ar Namdara darbnīcas darbību, paplašināja zināšanas par seniem koka instrumentiem, koka materiāliem un izstrādājumiem. Darbojas arī praktiski. Ekskursija noslēdzas ar praktisku darbu un pikniku.

Sagatavoja Lalita Jovļeva

Skolas olimpiskā diena 2017

Jaunais mācību gads ir sācies!

Ir sācies jaunais mācību gads. Novēlām mūsu skolēniem, absolventiem, topošiem skolēniem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem darba un mācībspēku, lai netrūkst izturības un mīlestības. Vienmēr ar labu noskaņojumu un prieku iesim uz mūsu Skolu!

Zinību diena 2017.

Paziņojam par Zinību dienas plānu:

9:30 – Pulcējamies klasēs
9:45 – Kopā ar audzinātāju iestājamies Skolas pagalmā
10:00 – 10:30 – Svinīgā līnija
10:40 – 11:20 – Audzināšanas stunda

Klašu kabineti:
1. a – 110., 1. l (1) – 104., 1. l (2) – 101., 2. a – 102., 2. b – 109., 2. c – 105., 2. l – 106., 3. a – 103., 3. l – 108., 4. a – 202., 4. l – 201., 5. a – 205., 5. b – 204., 5. l – 212., 6. a – 303., 7. a – 206., 7. b – 203., 8. a – 306., 9. a – 302., 9. c – 301., 10. a – 304., 11. a – 207., 12. a – 111.

Administrācija

Jauniešu iniciatīvas projektu konkurss

2017.gada vasarā RD IKSD Jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” Rīgas 53. viduskola piedalījās ar iniciatīvu izglītības iestādes ārējās vides sakopšanā un uzlabošanā.

Konkursa mērķi ir aktualizēt un veicināt izglītības iestāžu līdzdalību savu teritoriju apzaļumošanā Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu ietvaros, veicināt līdzdalību un piederības sajūtu Latvijas valstij.

Vasaras nobeigumā skolēni kopā ar dabaszinību skolotāju Jeļenu Golovanovu iestādīja jaunus skujkokus. Šādā veidā tika sakopta un apzaļumota ārējā skolas vide. Lai jaunie stādiņi aug un priecē skolēnus, skolotājus un iedzīvotājus.

Sapulces 1., 5.L, 10. klašu skolēnu vecākiem

Informējam, ka 28.08 plkst. 17:00 notiks 1. (110.kab.), 5.L (212.kab.) un plkst. 18:00 10. (304.kab.) klašu vecāku sapulces.