Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Archive for April, 2016

Rīdzinieku karnevāls

2016.gada martā notika Rīgas Jauno tehniķu centra organizētais Rīgas atklātais bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde „MASKAS”. Konkursa tēma: „Rīdzinieku karnevāls”.

Konkursa mērķi – veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, fantāziju, krāsu izjūtu; attīstīt prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem, arī otrreiz pārstrādājamiem, materiāliem; rosināt bērnu un jauniešu interesi par karnevāla kultūru, tās izcelsmi, tradīcijām gan Eiropā, gan ārpus Eiropas robežām, kā arī par aksesuāru vēsturi, izcelsmi, dažādību un daudzveidīgo pielietojumu.

Dalībnieki (vecumā no 7-19 gadi) darba procesā iepazinās ar Rīgas vēsturi, simboliem, arhitektūru, ainavu un iegūto informāciju un iespaidus izmantoja karnevāla cepuru veidošanā.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 9.a klases skolniece Katerina Romanova un ar darbu ”RĪGAS FEJA” un ieguva I VIETAS DIPLOMU!

Pateicamies arī skolotājai Guntai Ābelei par rādošu darbu!

II pakāpe Koru skatē

Priecājamies par Skolas 2.-4. klašu kora sasniegumiem ZEMGALES UN KURZEMES priekšpilsētas Koru skatē (II pakāpi).

Pateicību izsakām arī kora vadītājai Ritai Starpinai.

Mācību ekskursija uz koncernu LDZ

Šodien 7.a klases skolēni piedalījās LDz organizētajā ekskursijā uz koncernu. Skolēni iepazīstinājās ar koncerna vēsturi, darbību, struktūru un profesijām, ka arī to apgūšanas iespējām. Ar uzrunu ekskursiju atklāja valdes loceklis Aivars Strakšas. Par profesiju apguves iespējām stāstīja arī Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvi.

Skolēniem tika piedāvāta plaša izglītojošā programma.

LDz dispečeru vadības centra pārstāvi izstāstīja par centra darbību, funkcijām un tehnisku aprīkojumu. Skolēniem paveicas reālajā laikā novērot dzelzceļa kustības vadību dažādos Latvijas virzienos.

Pieredzējušie LDZ apsardzes Rīgas grupas speciālisti stāstījuši par darba ikdienām, rādījuši mūsdienu tehnoloģijas, kas palīdz novērot apsargājamus objektus.

Šķirotavas stacijā skolēni apmeklēja ritošā sastāva remonta un modernizācijas cehus, novēroja kravas vilcienu formēšanu no atsevišķiem vagoniem un to izformēšanu izmantojot šķirošanas uzkalnu. Īpašu prieku sagādāja mācību telpa ar iespēju izmēģināt vilciena stimulatoru.

Mācību ekskursijas laikā veiksmīgi apvienojās karjeras izglītība, informāciju tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju atsevišķu tēmu apguve.

Paldies koncernam LDz, skolas karjeras speciālistei Valentīnaj Gusevai, klases audzinātajai Marijai Cvečkovskai, tehnoloģiju skolotajam Vjačeslavam Gaidamaka.

II pakāpe Rīgas deju kolektīvu skatē

Apsveicām mūsu skolas deju kolektīva “Up, down and back” 4.-7.klašu grupu ar izcīnīto II pakāpi Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu skatē – radošā konkursā.

Izsakām pateicību kolektīva vadītājam Aleksejam Žuravskim.

Sasniegumi Pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Apsveicam 12. a klases skolnieces Anastasiju Dukule un Viktoriju Vasiļenko (3. vieta) un Arinu Česnokovu (atzinība) 2016. gada Pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Skolnieces izvēlējās cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes jomu. Darbus izvērtēja ekspertu komisija. Meitenes pētnieciskie darbi ir guvuši augstu novērtējumu no Latvijas Universitātes recenzentiem.

Konkurss notika 21. martā  Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.

Skolas administrācija izsaka pateicību skolotājai Jekaterinai Kolesovai.