Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Archive for August, 2016

Aktualitātes par vecāku sapulcēm

Aktualitātes par vecāku sapulcēm šeit

1. septembra svinīgās līnijas

Informējam, ka 1. septembrī

  • 10:00 Klases stundas 1.L2, 1.C2, 2. – 8. kl. / klasēs
  • 10:00 Svinīgā līnija 1., 9. – 12. kl. / Aktu zālē
  • 11:00 Klases stundas 1., 9. – 12. kl. / klasēs
  • 11:00 Svinīgā līnija 1.L2, 1.C2, 2. – 8. kl. / Aktu zālē

Aicinām laicīgi pieteikt vai apmainīt Skolēna e-karti!

Skolēna e-karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) sabiedriskajā transportā. Skolēna e-karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5.klasē un 10.klasē.

Tāpat jauna Skolēna e-karte jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.

Skolēna e-kartei paredzētas arī papildu funkcijas – maksāšanas līdzeklis par pusdienām.

Lai Skolēna e-karte pildītu skolēna apliecības funkciju, uz tās jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmei.

Ja pieteikšanos Skolēna e-kartei vecāks veic www.riga.lv:
• 1. klašu skolēniem no 1.06. līdz 25.08.,tad Skolēna e-karti var saņemt izglītības iestādē no 1.09., ja pieteikšanos veic no 26.08. līdz 5.09., tad Skolēna e-karti var saņemt izglītības iestādē no 15.09.
• 5. un 10. klašu skolēniem no 1.06. līdz 5.09., tad Skolēna e-karti var saņemt izglītības iestādē no 15.09.
• pārējo klašu skolēniem (arī tiem, kuri uzsāk mācības citā izglītības iestādē) no 1.06. līdz 5.09., tad Skolēna e-karti var saņemt izglītības iestādē no 15.09.

Ja pieteikšanos Skolēna e-kartei veic pēc 5.09., tad Skolēna e-karti var saņemt izvēlētajā Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā.

Skolēna e-kartei pieteikties un to saņemt var arī Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros, taču lielā klientu pieplūduma dēļ jārēķinās ar gaidīšanu rindā. Dodoties uz Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un fotogrāfija, ja bērns nav līdzi. Bērni no 11 gadu vecuma var personīgi pieteikties Skolēna e-kartei un saņemt to, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nododot iepriekšējo Skolēna e-karti.

Pieteikt karti var elektroniski vietnē www.eriga.lv