Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 4.-6.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-3.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 7.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Sadarbības partnieri

Archive for January, 2017

Apsveicam!

Apsveicam 9. a klases skolnieku Dmitriju Tkačenko ar izcīnīto 1. vietu Valsts pētniecisko darbu konkursā “Tatjanas diena- 2017”!

Pateicamies par sekmīgu sagatavošanu skolotājai Jekaterinai Koļesovai.

Vēstures olimpiādes laureāts

Priecājamies par Dmitriju Tkačenko (9.a.), kas izcīnīja 3.vietu Rīgas pilsētas vēstures 23.olimpiādes 2.posmā. Pateicamies par sekmīgu sagatavošanu skolotājai Inesai Zameteļskai.

Literārais konkurss Tatjanas diena- 2017

Apsveicam 5.a klases skolnieku Andreju Tkačenko ar izcīnīto 1. vietu Valsts literārajā konkursā “Tatjanas diena – 2017” (Organizētājs – LKVLPA / ЛАПРЯЛ). Pateicamies par sekmīgu sagatavošanu skolotājai Jekaterinai Koļesovai.

IT integrācija mācību stundās sākumskolā

3. janvārī skolā notika praktiskais seminārs sākumskolas skolotājiem “IT integrācija mācību stundās sākumskolā”.

Semināra pirmajā daļā direktores vietnieks izglītības jomā V.Gaidamaka dalījās balsošanas sistēmas ActivExpression izmantošanas pieredzē stundās. Apmācības daļā tika apskatīts aptauju organizācijas process, rezultātu analīzes iespējas. Skolotājiem tika piedāvāts ieskats testu veidošanā.

Turpinājumā direktores vietniece izglītības jomā I.Kaijaka piedāvāja pārskatu par e-vidē pieejamiem interaktīvi izglītojošiem resursiem, Skolas tehniskām iespējām bināru mācību stundu organizēšanā sākumskolā.