Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 5.-8.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-4.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 9.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Uzņemšana 1. klasēs

Aicinām vecākus pieteikt bērnus pamatizglītības divām mazākumtautību programmām:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
    • 1.A klase. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
    • 1.B klase ar padziļinātu latviešu valodas un kultūras apguvi. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā, bet sākot ar 4. klasi –latviešu valodā un mazākumtautības valodā
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521). Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
Sadarbības partnieri

Archive for December, 2017

Ziemassvētku pasākumi

Ziemassvētku pasākumi sākās ar Ziemassvētku eglīšu pasākumiem 18.decembrī 1.-2. un 3.-4.klasēm. Jautrās dejās, atrakcijās un dziesmās skolēni priecājās pie skolas egles aktu zālē. Visas klases saņēma saldas balvas, bet Ziemassvētku vecītis par dzejoļiem un piedalīšanos dažādās aktivitātēs dāvināja bērniem konfektes. Pēc tam klasēs notika klašu eglītes pasākumi. 21.decembra rītā prožektoru gaismā izskanēja Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku roze” 5.-12.klasēm, kurā uzstājās 5.-9.klašu koris, zēnu ansamblis, solisti, 10.-11. klašu skolēni, kas lasīja dzeju. Koncertā skanēja Ziemassvētku dziesmas vairākās valodās, kā arī šiem svētkiem veltīta dzeja. Pēc tam notika vēl viens koncerts 1.-4. klasēm ar šīs klašu grupas kora un 4.a klases dzejas lasītāju uzstāšanos.

Sagatavoja A.Ķīkule, Foto: J.Petrova

Baltā Balle

19. decembrī notika visgaidītākais muzikālais pasākums Baltā Balle. Katru gadu šeit tiek apvienotas mūzika, gaisma un informācijas tehnoloģijas ar mērķi veidot pozitīvu Ziemassvētku noskaņojumu, ka arī jauki un interesanti kopā pavadīt ārpusstundu laiku. Šogad Balles organizēšanā un norisē aktīvi iesaistījās 11. – 12. klases skolēni.

Īpaši izsakām pateicību Maksimam Družiņina, Maksimam Baronovam, Frederikam Morozam un Viktorijai Ņeverčikai, skolotājiem Ludmilai Markuševai (pasākuma scenārija veidotāja) un Vjačeslavam Gaidamaka (pasākuma organizētājs).

Labdarības akcija Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

Gada izskaņā Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” novietnes Gaiļezerā pedagoģijas dienestu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas konkursu un labdarības akciju “Ziema pilsētā”.

Vizuāli plastiskajā mākslā tika veidoti dekoratīvi, stilizēti darbi – “Sniegavīri pilsētā” slimnīcas telpu noformējumam.

Konkursā un labdarības akcijā “Ziema pilsētā” piedalījās 406 dalībnieki – vecuma grupās no 7. – 25. gadiem.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 9.a klases skolnieks Antons Cvečkovskis – darbs

„Jautrais karuselis”, 10.a klases skolnieks Dmitrijs Tkačenko – darbs” Trīs mīļi brālīši” un 11.a klases skolnieks Jevgēnijs Kačajevs – darbs „Frīstaila čempions”.

Ar patiesu sirsnību un iejūtību šie mūsu skolēni radīja sirsnīgus un atraktīvus mākslas darbus.

D.Tkačenko un J. Kačajevs saņēma PATEICĪBU, bet A.Cvečkovskis ieguva DIPLOMU –  III vieta. APSVEICAM!

Šī izstāde bija apliecinājums tam, ka kopīgais darba rezultāts ir izdevies – bērnu slimnīcas gaiteņos un telpās izvietotie darbi iepriecināja bērnus, vecākus un slimnīcas personālu, kā arī pašus darītājus.

Sagatavoja G.Ābele

Paziņojums par Topošu pirmklasnieku skoliņas darba laikiem

Topošu pirmklasnieku skoliņā Ziemassvēku brīvdienas. 2017. gadā pēdējā nodarbība notiks 7. decembrī, bet 2018. gadā pirmo reizi tiksimies 11. janvārī.