Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 5.-8.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-4.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 9.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Uzņemšana 1. klasēs

Aicinām vecākus pieteikt bērnus pamatizglītības divām mazākumtautību programmām:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
    • 1.A klase. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
    • 1.B klase ar padziļinātu latviešu valodas un kultūras apguvi. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā, bet sākot ar 4. klasi –latviešu valodā un mazākumtautības valodā
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521). Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
Sadarbības partnieri

Archive for February, 2018

Sasniegumi Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē

Apsveicam Skolas Dejas teātra 1.-2. klašu grupas dalībniekus un skolotāju Jūliju Staškeviču ar izcīnīto 3. vietu Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skatē – radošā konkursā!

1. klases pretendentu tikšanās ar skolotājiem

Informējam, ka nākošās 1. klases pretendentu tikšanās ar skolotājiem notiks 1.03. un 22.03. 2018.

LIDICE 2017

15. februārī 2018. gadā 2.L un 3.L klases apmeklēja starptautisko bērnu mākslas izstādi “Lidice”. Latvijas kārtas 45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2017” bija veltīta tēmai „Ceļojumi” un skatāma Rīgas domē, Rātslaukuma 1, no 2017.gada 1.februāra līdz 16.februārim. Krāsainajos darbos tika atspoguļotas tēmas:
· Gatavošanās ceļojumam
· Ceļojuma maršruts un transporta līdzekļi
· Ceļojuma galamērķis
· Ceļojuma iespaidi
· Ceļojums laikā
· Ceļojums vizuālās mākslas, mūzikas, literatūras, filmu pasaulē.

Tās iekārtošanā piedalījās pedagogi un skolēni no Rīgas un rajoniem.

Skolēni ekskursijas laikā tika iepazīstināti ar Rīgas domes ēku. Uzzināja, kādu profesiju pārstāvi strādā Rīgas domes ēkā, kopj un sargā ēkas telpas, darba vidi un drošību.

Skolēniem apmeklējot izstādi bija iespēja izzināt, cik talantīgie un radošie bērni dzīvo mūsu valstī, cik daudz un dažādas radošās darbības pieejas skolēni izmantoja, piedaloties šajā izstādē. Šeit varēja aplūkot darbus no māla, stikliem, Papier-mâché, koka, stieples un citiem materiāliem.

Sagatavoja L.Vidusa

Turpinām veicināt pozitīvu uzvedību un mācīšanos!

Jau vairākus gadus mūsu skola piedalās projektā “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”. Šī projekta mērķis ir iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvās uzvedības veicināšanai. Skolas kolektīvs – administrācija, pedagogi u tehniskais personāls strādājām vienoti un ieguvām pozitīvus rezultātus. Šis projekts palīdz pozitīvi komunicēt starp skolu, skolēniem un vecākiem. Mūsu skolā projekta ietvaros izstrādāti skolas iekšējās kārtības uzvedības noteikumi, par kuru ievērošanu skolēns saņem īpašu ”CAD” (cieņa, atbildība, drošība) APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) kartiņu. Skolēni tiek apbalvoti par saņemto kartiņu daudzumu gan individuāli, gan kolektīvi. Klasē un skolā notiek “sacensības” kurš vairāk, labāk padarīs savu darbu. Apbalvošanas sistēma iekļauj sevī: “NIKAS” (gan individuālās, gan kolektīvās), saldumus (kliņģeris), teātra vai kino apmeklēšanu, mācību ekskursiju, filmas noskatīšanu skolā, dienu bez mājas darbiem, kā arī sudraba (7-10 b.), zelta (8-10 b.), briljanta liecības (9-10 b.). Skolas kolektīvs, skolēni, vecāki ar prieku turpinām realizēt šo projektu, jo tiešām katrs no mums sasniedz pozitīvus rezultātus.

Sagatavoja I.Mihailova, Foto: J.Petrova