Stundu laiki
0.
08:00-08:40
1.
08:45-09:25
15min. Brokastis
2.
09:40-10:20
3.
10:30-11:10
20 min. Pusdienas 5.-8.kl.
4.
11:30-12:10
20 min. Pusdienas 1.-4.kl.
5.
12:30-13:10
20 min. Pusdienas 9.-12.kl.
6.
13:30-14:10
7.
14:20-15:00
8.
15:05-15:45
9.
15:50-16:30
Uzņemšana 1. klasēs

Aicinām vecākus pieteikt bērnus pamatizglītības divām mazākumtautību programmām:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
    • 1.A klase. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
    • 1.B klase ar padziļinātu latviešu valodas un kultūras apguvi. Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā, bet sākot ar 4. klasi –latviešu valodā un mazākumtautības valodā
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521). Priekšmetu apgūšana notiks bilingvāli un mazākumtautības valodā
Sadarbības partnieri

Archive for November, 2019

2. decembrī – Vecāku diena

2. decembrī notiks kārtējā, jau tradicionālā, Vecāku diena. Pēc iepriekšējās vienošanās vecāki var tikties ar priekšmetu skolotājiem laikā no 15:00 līdz 19:00.

Lai pieteiktos tikšanām, lūdzu VECĀKUS sazinājāties ar konkrēto priekšmeta skolotāju un līdz 25. novembrim vienoties par vizīti, saņemot skolotāja apstiprinājumu e-klasē.

Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Rudes brīvlaikos 19., 21., 23., 25. un 26.oktobrī Rīgas 53.vidusskolas 20 pedagogi pilnveidoja savas profesionālās kompetences Daugavpils Universitātes piedāvātajā programmā “Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (72 st.). Programmas ietvaros pilnveidos profesionālās kompetences darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām (mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture u.c.). Nodarbību turpinājums paredzēts decembrī un janvārī. Pēc kursu nobeiguma pedagogi iegūst tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi u.c.

Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9.klasēs ar iekļaujošās izglītības īstenošanu

2019.gada 24.oktobrī trīs Rīgas skolas – Rīgas 53.vidusskola, Rīgas 61.vidusskola un Čiekurkalna pamatskola – uzsāka projekta “Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9.klasēs ar iekļaujošās izglītības īstenošanu” aktivitātes. Projekts tika realizēts RIIMC projektu konkursa „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 10.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim.

Projekta mērķis: aktivizēt individualizēto uzdevumu izmantošanu mācību stundu laikā 5.-9.klasēs ar iekļautiem izglītojamiem (ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem, u.c.).

Sīkāk – sadaļā “Projekti”

Karjeras nedēļa 2019

2019./2020. mācību gadā turpinās darbs projektā „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (KAVPII).

Šajā mācību gadā tiek izvirzītas Karjeras attīstības atbalsta prioritātes:

•             profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana

•             darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana

•             informātikas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru iepazīšana.

Mūsu skolā izveidojās tradīcija piedalīties ikgadēja Valsts rīkotā pasākumā – Karjeras nedēļa. Kā parasti, arī šogad  2019./2020. m.g. mēs piedalījāmies vairākos rīkotos pasākumos Valsts un pilsētas mērogā. Karjeras nedēļa notika 14.-18.oktobrī, un bija veltīta tēmai ,,Nākotnes profesijas” ar saukli “Ielogojies nākotnē!”

Karjeras pasākumi bija organizēti jau  trešdien, 9.oktobrī, un Mūsu Skolas parlamenta pārstāvji kopā ar skolotāju L. Markuševu piedalījās pasākuma  “Būvē pats” Rīgas Jauniešu  centra “Kaņieris”. Atvērto durvju dienu organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS. Izglītojamie satiekas  uz kopīga KARJERAS CEĻA ar mērķi  būvēt nākotnes IECERES un reālu RĪCĪBAS PLĀNU.

Piektdien, 11.oktobrī mūsu Skolas parlamenta pārstāvji kopā ar skolotāju L. Markuševu piedalījās pasākuma  Paneļdiskusija ,,Ielogojies nākotnē!” Radisson Blu Latvija konferenču zālē, Elizabetes ielā 55, kur bija organizētas tikšanās ar pazīstamajiem sabiedrībā cilvēkiem.

Karjeras nedēļas laikā no pirmdienas līdz piektdienai mūsu pamatskolas un vidusskolas izglītojamie piedalījās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma rīkotajā pasākumā “Karjeras nedēļa 2019 – profesiju dienas “, kur uzzināja par apgūstamajām profesijām tehnikumā,  piedalījās radošās darbnīcās, piemēroja profesiju sev, neformālā gaisotnē apsprieda profesijas vērtības, lai nākotnē sevi veiksmīgi prezentētu darba tirgū.

14.10.2019. 7.a kl. pārstāvji kopā ar klases audzinātāju J. Koļesovu Tūrisma un komerczinību nodaļu.

15.10.2019. – 7.b kl. E. Luftu apmeklēja Viesmīlības pakalpojumu nodaļu.

16.10.2019. – 9.b kl.   pārstāvji kopā ar klases audzinātāju V.Rašēvicu apmeklēja Ēdināšanas pakalpojumu nodaļu.

17.10.2019. – 8.a kl.   pārstāvji kopā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju N. Kuzminu  apmeklēja Modes, stila  un dizaina nodaļu 

18.10.2019. – . 9.a kl.  pārstāvji kopā ar klases audzinātāju O. Verigo apmeklēja Pārtikas ražošanās nodaļu. 

17.10.2019. 10.kl. pārstāvji kopā ar klases audzinātāju M. Cvečkovsku piedalījās diskusijā “Šodien sākas nākotne” Rīgas Tehniskajā koledžā par to, kā sasniegt savus mērķus un veidot veiksmīgu karjeru nākotnes darba tirgū, kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda – cilvēkam? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem diskutēs profesionāļi. Pasākumu organizēja VIAA.

Karjeras nedēļas laikā visi pedagogi un skolēni pētīja nākotnes profesijas un piedalījās radošās darbnīcās – “Pētnieku un mākslinieku darbnīcas”.

Darbnīcas darba uzdevumi bija:

•             Izzināt nākotnes profesijas ( “Nākotnes profesiju TOP 20”)

•             Izpētīt plānu “Kā iepazīt profesijas?”

•             Izvelēties vienu nākotnes profesiju un izpētīt to pēc plāna.

Sākumskolas skolēni (1.-4.kl.) izvēlējās vienu profesiju klasē, izpētīja to un izveidoja vienu stenda plakātu.

Pamatskolas skolēni (5.-9.kl.) dalījās grupās, grupa izvēlējās vienu profesiju, izpētīja to un izveidoja vienu plakātu.

Vidusskolas skolēni (10.-12.kl.) individuāli izvēlējās vienu profesiju, izpētīja to un izveidoja vizuālo materiālu par profesiju.

Izveidotus stenda plakātus un citus darba materiālus novietoja  pie klases durvīm. Pēdējā Karjeras nedēļas dienā – piektdienā – notika stenda plakātu aizstāvēšana.

Dažās klasēs karjeras nedēļas laikā bija organizēti Karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

17.10.19. 11. un 12. klases skolēniem Zemessardzes studenta bataljona pārstāvji novadīja pasākumu “Esi savas zemes sargs! Esi zemessargs!” , kur stāstīja par iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai Valstij, rūpēties par tās drošību un aizsardzību.

6.a klase kopā ar klases audzinātāju A. Ķīkuli piedalījās pasākumā, kuru vadīja Pašvaldības policijas inspektors,  kur iepazinās ar policijas darba specifiku, prasībām, darba vidi un ieročiem.

Paldies Valsts un Pašvaldības sadarbības partneriem par karjeras nedēļas pasākumu organizēšanu, par iespēju piedalīties tajos. Paldies skolēniem, klases audzinātājiem, skolas pedagogiem un vecākiem par aktīvo piedalīšanos rīkotos karjeras pasākumos.

Ziņu sagatavoja skolas PKK V. Guseva un L. Vidusa.