Skolas galvenā ieeja

Skols gaitenis

Skolas foajē

Skols foaije

Skolotāju istaba

Skolotāju istaba

Sākumskolas kabinets

Sākumskolas kabinets

Matemātikas kabinets

Matemātikas kabinets

Informātikas kabinets

Informātikas kabinets

Bioloģijas kabinets

Bioloģijas kabinets

Fizikas kabinets

Fizikas kabinets

Mūzikas kabinets

Mūzikas kabinets

Mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem

Mājturības kabinets zēniem

Sporta zāle

Sporta zāle

Skolas bibliotēka

Bibliotēka