Pulciņu grafiks 2016./2017.m.g.

Nr.p.k Interešu izglītības apakšprogramma Nodarbību laiks Programmas nosaukums/darbības joma Programmai piešķirtās Pedagogs
diena laiks stundas telpa
1. Mūsdienu deja Pirmdiena 15:15 – 17:15 Deju teātris 1. kl. 4 Spoguļzāle Viktorija Korņijenko
Piektdiena 15:15 – 17:15
2. Mūsdienu deja Trešdiena 15:15 – 17:45 Deju teātris 2. – 4. kl. 6 Spoguļzāle Viktorija Korņijenko
Piektdiena 15:15 – 17:15
3. Mūsdienu deja Otrdiena 14:30 – 15:55 Mūsdienu deja 4.-7.kl. 5 Aktu zāle Aleksejs Žuravskis
Ceturtdiena 13:40 – 15:55
4. Mūsdienu deja Otrdiena 16:00 – 17:30 Mūsdienu deja 8.-12.kl. 4 Aktu zāle Aleksejs Žuravskis
Ceturtdiena 16:00 – 17:30
5. Netradicionālie rokdarbi Trešdiena 13:20 – 15:20 Prasmīgās rokas 3 Mājturības meit.kab. Natālija Kuzmina
6. Vokālie ansambļi Pirmdiena 14:30 – 15:55 2. – 4. klašu ansamblis 5 307. kab. Rita Starpina
Otrdiena 13:40 – 15:55
7. Vokālie ansambļi Trešdiena 15:15 – 16:40 10. – 12. klašu ansamblis 3 307. kab. Rita Starpina
Ceturtdiena 16:00 – 16:40
8. Kori Trešdiena 13:40 – 15:10 2. – 4. klašu koris 5 307. kab. Rita Starpina
Piektdiena 12:30 – 15:10
9. Kori Otrdiena 08:00 – 08:40 5. – 9. klašu koris 3 307. kab. Rita Starpina
Trešdiena 08:00 – 08:40
Piektdiena 08:00 – 08:40
10. Teātris, Teātra pulciņš Otrdiena 13:15 – 16:00 Maska 3.- 6.kl 4 akt.z. Vera Maļina
Ceturtdiena 13:15 – 16:00 4
11. Teātris, Teātra pulciņš Otrdiena 08:00 – 08:40
16:05 – 16:45
Maska 7.- 9.kl 2 akt.z. Vera Maļina
Ceturtdiena 16:05 – 16:45 1
12. Teātris, Teātra pulciņš Otrdiena 16:50 – 19:35 Maska 10.- 11.kl 4 akt.z. Vera Maļina
Ceturtdiena 16:50 – 19:35 4
13. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Papīra plastika Trešdiena 16:00 – 18:10 Papīra plastika 3 305. Gunta Ābele
Piektdiena 16:00 – 18:10 3
14. Novadpētniecība Pirmdiena 16:00 – 17:25 Skolas muzejs 2 305. Gunta Ābele
Otrdiena 16:00 – 17:25 2
15. Folkloras kopas Otrdiena 15:15 – 16:45 Slāvu tradicijas 2 205. Ludmila Markuševa
16. Citas Piektdiena 15:15 – 16:45 Militārās sporta spēles 7. – 9.kl. 2 301. Arvīds Gailāns
17. Citas Piektdiena 15:45 – 17:05 Militārās sporta spēles 10. – 12.kl. 2
18. Vides pētnieki Otrdiena 16:10 – 17:30 Vides pētnieki 2 212. Jeļena Golovanova
Piektdiena 13:30 – 14:50 2
19. Citas Pirmdiena 15:20 – 17:00 Erudītu klubs 8.-9.kl. 2 301. Tatjana Bogdanoviča
20. Citas Piektdiena 15:20 – 17:00 Erudītu klubs 10.-11.kl. 2 210.