Radošo darbu paraugi ķīmijā. Sk. Nadežda Sudeike. Tēma “Ķīmiskie elementi. Referāts somā”.

Radošo darbu paraugi mājturībā un tehnoloģijās. Sk. Vjačeslavs Gaidamaka. Tēma “Apģērbs un stils. Apavi”. Darbam paredzētas 3 mācību stundas. Šajā laikā tiek gan apspriestas apavu vēsture, tehnoloģijas, mūsdienu tendences, apavu meistara, kurpnieka profesijas, gan piedāvāts skolēniem veikt praktisku darbību apavu modelēšanā.

Radošo darbu paraugi mājturībā un tehnoloģijās 5. – 9. klasēs. Sk. Vjačeslavs Gaidamaka. Izstāde “Kinētiskā māksla”. 2013. gada aprīlis. Materiāli: kartons, akrila krāsas, PVA līme, salvetes.