Radošo darbu paraugi mājturībā un tehnoloģijās. Sk. Vjačeslavs Gaidamaka. Tēma “Apģērbs un stils. Apavi”. Darbam paredzētas 3 mācību stundas. Šajā laikā tiek gan apspriestas apavu vēsture, tehnoloģijas, mūsdienu tendences, apavu meistara, kurpnieka profesijas, gan piedāvāts skolēniem veikt praktisku darbību apavu modelēšanā.

Radošo darbu paraugi mājturībā un tehnoloģijās 5. – 9. klasēs. Sk. Vjačeslavs Gaidamaka. Izstāde “Kinētiskā māksla”. 2013. gada aprīlis. Materiāli: kartons, akrila krāsas, PVA līme, salvetes.

Radošie darbi “Dvēseles palete”, skolotāja Marina Milaša, vizuālā māksla, uzdevumu paraugi

Skolotāja Marina Milaša, Tēma “Faktūra”, Formatīvā vērtēšana, vizuālā māksla, 8 – gadīgie

Skolotāja Marina Milaša, Tēma “Līnija”, Formatīvā vērtēšana, 9 – gadīgie

Skolotāja Marina Milaša, Tēma “Faktūra”, 7 – gadīgie

Skolotāja Marina Milaša, Vizuālā māksla, Stundas plānojums

Skolotāja Marina Milaša, Vizuālā māksla, 1.Pielikums „Dažādu virsmu attēli”

Skolotāja Marina Milaša, Vizuālā māksla, 2.Pielikums „Dažādu faktūru veidošanas piemēri”

Skolotāja Marina Milaša, Vizuālā māksla, 3.Pielikums ” Stundas izvērtēšana”