Rīgas 53. vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība [.pdf].

Ieteikumi un rekomendācijas (oriģināls: šeit)
ZPD noformēšanas ieteikumi [.pdf].

Rīgas 53. vidusskolas skolēnu mācību projektu darbības kārtība 5. – 9. klasēs [.pdf].
Pielikums Nr.1. PD vērtēšana [.pdf]
Pielikums Nr.2. PD noformēšana [.pdf].

ZPD aizstāvēšana 2019