Rīgas 53. vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība [.pdf].

Ieteikumi un rekomendācijas (oriģināls: šeit)
ZPD noformēšanas ieteikumi [.pdf].

2017./2018. mācību gadā ZPD aizstāvēšana notiks 5. – 9. februārī ārpusstundu laikā. Par laikiem un telpām informēsim 30. janvārī. Darbus un prezentācijas ir jāiesniedz elektroniski LĪDZ 29. janvārim. Darbu iesniedz un aizstāvēšanas pieteikuma formu aizpilda darba VADĪTĀJS. [PIETEIKT DARBU]

Rīgas 53. vidusskolas skolēnu mācību projektu darbības kārtība 5. – 9. klasēs [.pdf].
Pielikums Nr.1. PD vērtēšana [.pdf]
Pielikums Nr.2. PD noformēšana [.pdf].