Projektu (3.-9.klases) un ZPD (10.-11.klases) dienas 2016./2017. mācību gadā:

16.09. Projektu grupu komplektēšanas beigas (kontrolē klāsu audzinātāji), ZPD pieteikšanās beigas (kontrolē klāsu audzinātāji)
07.10. Projektu diena – atskaite/ZPD diena – elektroniskā atskaite;
07.12. Projektu diena – PD/ZPD diena. Pēcpusdien – prezentācija-atskaite par 1. semestri (elektroniski);
16.12. ZPD diena – mutiskā atskaite par 1. semestri;
30.01. Projektu diena/ZPD diena;
13.-14.02. ZPD aizstāvēšana;
23.02. PD aizstāvēšana;
24.02. Skolēnu PD skate.

Rīgas 53. vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība [.pdf].
Pielikums Nr.1. ZPD vērtēšana [.pdf].
Pielikums Nr.2. ZPD noformēšana [.pdf].

Rīgas 53. vidusskolas skolēnu mācību projektu darbības kārtība 5. – 9. klasēs [.pdf].
Pielikums Nr.1. PD vērtēšana [.pdf]
Pielikums Nr.2. PD noformēšana [.pdf].

Ieteikumi un rekomendācijas (oriģināls: šeit)

 • Ieteikumi skolēnu zinātniskās pētniecības darbu veikšanai informātikā [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrādei latviešu literatūrzinātnē [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei latviešu valodniecībā [PDF]
 • Ieteikumi skolēna pētnieciskā darba izstrādāšanai tieslietu sekcijā [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu zinātniskā darba izstrādāšanai fizikā [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai angļu valodā [PDF]
 • Daži ieteikumi, kam pievērst uzmanību un kam netērēt laiku, izstrādājot ZPD matemātikā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai ģeogrāfijā un ģeoloģijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai ekonomikā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēna pētniecisko darbu izstrādāšanai ķīmijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai Vides zinātnes nozarē [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai bioloģijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanai socioloģijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei psiholoģijā [PDF]
 • Norādījumi skolēnu zinātnisko darbu izstrādei pedagoģijā [PDF]
 • Norādījumi skolēnu zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un aizstāvēšanai valsts skolēnu zinātniskajā konferencē astronomijas sekcijā [PDF]
 • Zinātniski pētnieciskais darbs vēsturē un kultūras mantojumā [PDF]
 • Pētniecība mūsu dzīvē un izglītībā [PDF]
 • Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrāde [PDF]
 • Kulturoloģijas sekcija [PDF]

Skolēnu projektu darbu tēmas 2015./2016. mācību gadā [PDF]
Skolēnu zintniski pniecisku darbu tēmas 2015./2016. mācību gadā [PDF]