Izglītības likums satur Karjeras izglītības jēdzienus:

12 1) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;

12 2) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;

12 3) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

2017./2018. mācību gadā tika realizēti Karjeras pasākumi:

2017.g. 15.septembrī  12.a klases skolēniem notika  „KALBA” seminārs par izglītības iespējam ārzemēs;

2017.g. 25.septembrī logopēdiskās klases skolēni apmeklēja  „Ādažu čipsi” SIA, kur iepazinās ar pārtikas produktu ražošanas nozari un  kartupeļu produktu pārstrādi.

2017.g. 28.septembrī  3.a, 4.a klases skolēni apmeklēja  Namdara darbnīcu Garkalnē un  iepazīšanās ar kokapstrādes nozares profesijām;

2017.g. septembrī  5.l klases skolēni apmeklēja   „ZINATNES ZONu”, Liepājas ielā 34, Rīgā, un kur notika  enerģētikas un elektro nozares profesijas izpēte, t.sk.elektriķis.

2017.g. septembrī  2.L, 2.C, 3.L, 4.L klases skolēni  iepazinās ar meža nozari un kokrūpniecību un saistītām nozares profesijām,  kā  arī  ar darba apstākļiem, darba rīkiem  AS “Latvijas finieris”.

Novembrī  tiks organizēti sekojošie karjeras pasākumi:

Mūsu vidusskolas izglītojamie  tiek aicināti un pasākumu  “Iespēju medības”  š.g. 24.novembrī plkst.15.00 Rīgas Mākslas telpā.  Tikšanās ar veiksmīgiem cilvēkiem, iespēju izzināšana, brīvprātīgā darba platformas, jauniešu iniciatīvas, neformālās mācīšanās iespējas starptautiskajā vidē un …. mūzika, sarunas, domu apmaiņa, iespēja satikt draugus (programma tiks izsūtīta vēlāk);

Pasākums – saruna par uzņēmēju karjeras veiksmes stāstiem vecāko klašu skolēniem š.g. notiks 14.decembrī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, vada Ansis Bogustovs (programma tiks izsūtīta vēlāk).

Mūsu skolā  vairāku gadu garumā ir izveidojusies tradīcija “vārīt Profesiju sīrupu”.

Šogad arī ir pienācis laiks konkursam “Profesiju sīrups“.

Savu komandu gatavo 4. klases skolēni  7 skolēnu sastāvā, un  9. klases skolēni arī  7 skolēnu sastāvā. 4. klasēm pasākums notiks 23.11.2017. plkst. 14.00, Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Zeļļu ielā 4. 9. klasēm pasākums notiks 29.11. 2017. plkst. 14.00, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Paula Lejiņa iela 12.

Mērķis:

Veicināt jauniešu karjeras vadības prasmes nākotnes lēmuma pieņemšanā.

Uzdevumi:

  1. Rosināt jauniešu interesi par aktuālajām  profesijām.
  2. Eksperimentēt, pētīt, izzināt un praktiski izmēģināt dažādo profesiju pasauli.
  3. Attīstīt jauniešu komandas, sadarbības un komunikācijas prasmes.
  4. Dot iespēju satikties ar īsteniem savas profesijas pārstāvjiem – ekspertiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, padomus.

Gaidām aktīvus vecākus, kuri  ir  gatavi pastāstīt par savu profesiju un būt Profesijas ekspertam.

Rīgas 53.vidusskolas PKK Valentīna Guseva (t.29519172)  un Ludmila Vidusa

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu mūsu skola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, PVS ID 3713. [Sīkāk]

Fotoarhīvs par karjeras notikumiem skolā:

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem:

Citas saites: