Valsts izglītības attīstības aģentūras materiāli 2016

Rīgas 53.vidusskolas karjeras nedēļas pasākumu plāns

  • Rīgas 53.vidusskolas karjeras skolotāja/audzinātāja plāns [DOC]
  • Klases stundu paraugs. Metodiskais līdzeklis audzinātājiem [PDF]
  • Noderīgas saites [PDF1] [PDF2]

Oficiālā EK Euroguidance lapa: [šeit]

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem:

Citas saites:

Atbildīgā persona par karjeras izglītību:
Valentina Guseva
skolas sociālais pedagogs
valentina.guseva@inbox.lv