Projekta “Mūsdienīgu metodiku pielietošana jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanai mācību priekšmetu stundās” dalībnieki:

  • Nadežda Sudeike – ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja, strādā ar 8.C klasi
  • Karina Novikova – latviešu valodas un literatūras skolotāja, strādā ar 5.A klasi
  • Jekaterina Koļesova – krievu valodas un literatūras skolotāja, strādā ar 4.A klasi
  • Tatjana Bogdanoviča – sociālo zinību skolotāja, strādā ar 4.B klasi
  • Nataļja Ņikitina  – dabaszinību skolotāja, strādā ar 6.B klasi

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju metodisko pieredzi skolēnu lasītprasmes attīstīšanā, ieinteresēt skolēnus lasīt izziņas literatūru.

Projekta vadītāji :

  • Aija Kalve, RPIVA lektore
  • Ieva Margeviča – Grīnberga,docente, LU vadošā pētniece

Projekta gaitā skolotajiem tika organizēti kursi, semināri, praktiskās nodarbības skolēnu vasaras brīvlaikā. Sākot ar jauno mācību gadu skolotāji strādā ar izvēlētajām klasēm. Skolēni tika testēti atbilstoši instrukcijai, sadalīti pa pāriem, un tagad notiek 1. Aktivitāte “Lasīšana pārī”, izmantojot mācību priekšmeta specifikai piemērotu tekstu.

  • 2. aktivitāte “Atstāstīšana” 3.10. – 14.10
  • 3. aktivitāte “Rezumēšana” 17.10 – 4.11
  • 4. aktivitāte “Prognozēšana” 07.11 – 25.11

12.12. apkopotie materiāli tiks prezentēti projekta dalībnieku tikšanās reizē, kad būs iespēja dalīties pieredzē.

Projekta ietvaros rudens brīvlaikā skolotāja Jekaterina Koļesova gatavojās parādīt meistarklasi Rīgas skolotājiem