Skolas datorcentrs strādā darba dienās:

Diena Laiks Klase Datoru skaits Atbildīgā persona
Otrdiena  15:15- 16:00 210. 17*/21*** I.Kaijaka
Trešdiena 15:15 – 16:00 215. 17*/12**/21*** V.Gaidamaka
Ceturtdiena 15:15 – 16:00 210. 17*/21*** I.Kaijaka
Piektdiena 15:15 – 16:00 215. 17*/12**/21*** V.Gaidamaka

* -stacionārie (desktop) datori, **-planšetdatori, ***-portatīvie datori

Skolas Datorcentrs un tā resursi ir paredzēti mācību darbam. Tos drīkst izmantot jebkurš Rīgas 53. vidusskolas skolēns vai skolotājs, ievērojot zemāk minētos noteikumus:

 1. Lietotāji drīkst lietot datorsistēmas resursus atbilstoši saviem pienākumiem un pastāvošajai likumdošanai.
 2. Ieiet kabinetā tikai ar kabineta vadītāja atļauju pa vienam, negrūstoties, pēc tam ieņemot savu darba vietu.
 3. Ievērot darba aizsardzības instrukcijas un iekšējās kārtības noteikumus.
 4. Darbā ar datortehniku pielaiž lietotājus, kuri stingri ievēro šīs instrukcijas un noteikumus.
 5. Lietotājiem jāglabā noslēpumā sava parole un ID.
 6. Bez Datorcentra atbildīgas personas atļaujas nelieto datora diskiekārtas, savus zibdiskus, zibatmiņu.
 7. Aizliegts uzstādīt, modificēt vai bojāt programmnodrošinājumu
 8. Pirms darba sākuma sakārtot darba vietu, lai tā būtu racionāla un ērta strādāšanai, pārbaudīt vai dators ir darba kārtībā.
 9. Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot par to Datorcentra atbildīgai personai.
 10. Nenovietot uz tastatūras paneļa nekādus priekšmetus.
 11. Darba laikā ievērot klusumu, uzturēt kārtībā darba vietu, sēdēt ar taisnu muguru.
 12. Nebojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās iekārtas.
 13. Lietotājiem darba laikā jāatbild par viņam uzticētās darba vietas iekārtu.
 14. Jāsēž pretī monitora ekrānam, jāseko lai darba laikā attālums no acīm līdz monitora ekrānam būtu 45-75 cm un attālums no pirmās taustiņu rindas līdz galda malai būtu 10 cm.
 15. Darba ilgums nedrīkst pārsniegt 40 min. (lai darbu turpinātu nepieciešams pārtraukums 10 min., kura laikā jāatstāj darba vieta un darba telpa).
 16. Darbu pabeidzot ar Datorcentra atbildīgas personas atļauju izslēgt datortehniku, sakārtot savu darba vietu.

Lietotāji, kuri pārkāpuši drošības tehnikas noteikumus, kā arī uzvedības noteikumus darba vietās, saucami pie disciplinārās atbildības.