No 2016. gada mūsu skola piedalās projektā “Jēgpilni mājasdarbi”.

Projekta mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt mājasdarbu vietu un lomu bērnu jēgpilnā mācīšanās procesā, kā arī veicināt skolēnu sasniegumu motivāciju.

Projekts tapis pēc 10 Rīgas vidusskolu iniciatīvas, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) mācībspēkiem.

Projekta prezentācijā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, LU PPMF asociētā profesore Dr.paed. Linda Daniela, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis, Rīgas 80.vidusskolas direktore Anna Vladova u.c. skolu vadītāji.

Īstenojot projektu “Jēgpilni mājasdarbi”, skola vēlas panākt, lai tiktu atvieglota skolēnu slodze, tādējādi attīstot bērna pozitīvo attieksmi pret mācībām un nodrošinot skolēnu motivāciju mācīties; izstrādāts un praksē pārbaudīts pedagoga darbības modelis, kurā mājasdarbu loma mainās, kļūstot par jēgpilnas mācīšanās sastāvdaļu; aktualizēts mācību priekšmetu saturs; aprobēta Somijas pieredze jēgpilnu mājasdarbu izmantošanā mācību procesā.

Rīgas 53. vidusskolas skolotāji un skolēni sākuši aktīvi darboties portālā Uzdevumi.lv, lai samazinātu skolēnu slodzi, ko audzēkņi velta mājas darbu pildīšanai, vienlaikus nodrošinot viņiem iespēju saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti par veikto uzdevumu. Ieguvums ir arī skolotājiem, jo portāla iespēju izmantošana samazina mājas darbu labošanai nepieciešamo laiku.

Rakstā izmantots Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas publicētais materiāls

Skolas pētījuma rezultātu apkopojums šeit

Projekta “Jēgpilni mājasdarbi” dalībskolu direktori vizītes laikā Somijā iepazinās ar Somijas izglītības sistēmu. Notika diskusijas ar izglītības vadības pārstāvjiem un skolotājiem. Vizītes laikā bija iespējams iepazīties ar mācību procesu skolās, pārrunāt aktuālos jautājumus, precizēt, kā tiek organizēts mājas darbu uzdošanas process. Bija interesanti iepazīties ar Pori pilsētas idejām skolu pedagoģiskā procesa digitalizācijā. Par mācību metodēm, kas tiek izmantotas, lai sekmētu skolēnu labsajūtu, vēlmi iesaistīties mācību procesā, novērst riskus, kas rodas digitālā mācīšanās procesā.

Svarīgi bija arī iepazīties ar Pori pilsētā nodrošinātajām iespējām augstākās izglītības jomā, kā tiek sekmēta sadarbība ar skolām, lai vecinātu skolēnu pāreju augstākās izglītības posmā.