• Patstāvīgi,
 • Aktīvi,
 • Radoši,
 • Labvēlīgi,
 • Atklāti,
 • Mūsdienīgi,
 • Enerģiski,
 • Neatkarīgi,
 • Talantīgi,
 • Saliedēti skolēni

Uzdevumi:

 • Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi.
 • Organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.
 • Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.
 • Popularizēt skolas tēlu.
 • Sadarboties ar skolēnu vecākiem, skolas administrāciju.
 • Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām
 • Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.
 • Izstrādāt gada un mēnešu plānus.
 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
 • Atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām