Samaksas kārtība par ēdināšanu
Rīgas 53.vidusskolā

* Kompleksās pusdienas – brīvpusdienas visām klasēm:

  • Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.-4.klasei
  • Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5.-12.klasei

* Vecāki maksā:

  • Brokastis 1.-4.klasēm 0,77 €
  • Katru dienu brokastīs, pusdienās un launagā piedāvājam arī brīvās izvēles ēdienkarti

* Samaksu par brokastīm var veikt ar bankas pārskaitījumu vai skolas ēdnīcas kasē plkst. 07:30 – 09:30 vai 13:00 – 15:00 līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam, apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu vai arī garāku periodu (piemēram – mēnesi).

* Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, samaksātā nauda tiks novirzīta uz nākamajiem periodiem.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

-Skolēns Vārds un Uzvārds

-Klase, kurā mācās

-Maksājuma periods (piemēram: 09.09.–13.09.2019. vai septembris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank LV04 HABA 0551 0455 750 07

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam informēt skolas ēdnīcu līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30, nosūtot SMS uz t. 26 357 798. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Izmaiņas MK noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

Pakalpojumu sniedzējs:

Daily

E-pasts: sk.r53@daily.lv

www.daily.lv

Nedēļas ēdienkarte