MĒS ESAM KOPĀ!

Rīgas 53. vidusskola dibināta 1961. gada 1. septembrī. Skola atrodas Pārdaugavā, Āgenskalnā, bet Kalnciema un Melnsila ielas savieno skolu ar tuvākiem un tālākiem mikrorajoniem. Gadi iet – jau absolvējušo skolēnu bērni un mazbērni mācās mūsu izglītības iestādē. Tas nozīme, ka konkurences apstākļos skola turpina sniegt atbilstošas mainīgajai videi zināšanas un prasmes.

Skola īsteno gan mazākumtautību programmas (1. – 12. klasēs), gan latviešu mācībvalodas programmu (kopš 2012. gada 10. – 12. klasēs).

Skolas bagātas tradīcijas veicina mazākumtautību bērnu integrēšanos Latvijas sabiedrībā.

Skola piedāvā mācības sekojošās izglītības programmās:

1. – 9. klase

 • Mazākumtautību pamatizglītības programmā (2.modelis).
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmā skolēniem ar valodas traucējumiem.

10. – 12.klase

  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (dabaszinības).

Kopš 2006. gada skolā ir ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centrs, šeit individuāli tiek mācīti Zemgales priekšpilsētas skolēni, kuriem ir veselības problēmas. Mācības notiek pēc mazākumtautību pamatizglītības programmas un dabaszinību – matemātikas programmas (vidusskola) mājās un Bērnu klīniskajā slimnīcā.

Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi:

 • vokālie ansambļi sākumskolas un pamatskolas skolēniem;
 • mūsdienu dejas;
 • erudītu klubs;
 • militārās sporta spēles
 • teātra pulciņi;
 • kori;
 • lietišķā māksla;
 • vizuālā māksla un papīra plastika;
 • skolas muzejs;
 • slāvu tautas tradicijas;
 • vides pētnieki

Skolēni var darboties skolēnu parlamentā.

Skolas darbinieki vienmēr rūpējas par skolēnam drošu un draudzīgu vidi. Tāpēc skolā var justies kā mājās.

Skolas pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, piedaloties dažādās tālākizglītības programmās un projektos, izstrādā mācību metodiskos materiālus.

Skola vienmēr laipni aicina visus skolēnus, kuri grib kļūt par vispusīgi izglītotiem, drošiem un veiksmīgiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā.