SEPTEMBRĪ

 • Zinību diena.

OKTOBRĪ

 • Skolotāju diena;
 • 10. klašu skolēnu iesvētīšanas svētki.

NOVEMBRĪ

 • Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem veltīts koncerts.

DECEMBRĪ

 • Baltā balle;
 • Ziemassvētku un Jaungada pasākumi;

JANVĀRĪ

 • Barikāžu dienām veltītie pasākumi;
 • Tatjanas diena.

FEBRUĀRĪ

 • Valentīndiena;
 • Projektu nedēļa un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana;
 • Metiņi.

MARTĀ

 • Karjeras dienas

APRĪLĪ

 • Joku diena;
 • Atvērto durvju diena.

MAIJĀ

 • Zvaniņa svētki 4., 9. un 12.klasēm;
 • Gada noslēguma pasākums – olimpiāžu, sacensību dalībnieku un skolotāju apbalvošana “Olimpiskais paugurs”.

Reizi 5 gados skola rīko absolventu salidojumu.