12. klases ZPD konference 5.03.

Šī gada 5. martā 14:00 tiks organizēta ZPD konference Teams platformā ZPD prezentēs un aizstāvēs 12. klases skolnieki. Darbs tiks organizēts trīs grupās. Dalībai var pieteikties Rīgas 53. vidusskolas 10. -11. klašu skolēni un skolotāji (saite skolas mājaslapā, jāpiesakās ar eduriga kontu). Darbs tiks vērtēts ar atzīmi izvēlētajā mācību priekšmetā un informātikā (kritēriji: 1, 3,…

Lasīt tālāk

Svētā Valentīna diena

Sveiciens visiem Valentīndienā. Neskatoties uz to, ka mācības tiek turpinātas attālināti, skolas tradīcijas nedrīkst zust! Ar pārdomu, atmiņu un vizualizāciju palīdzību, kaut arī virtuāli, visi esam kopā – savā skolā! Mīļie skolotāji, skolēni, vecāki! Apsveicam Jūs Valentīndienā! Lai šī diena nes Jums jaukus un patīkamus brīžus, tikai pozitīvas emocijas! Lai sirdi pilda mīlestība! Paldies par materiāliem…

Lasīt tālāk

Aktualizēta informācija par karjeras izglītības īstenošanu

Karjeras izglītība tiek īstenota mācību priekšmeta stundās un  interešu izglītības nodarbības klātienes un attālinātā mācību procesā. Ņemot vērā epidemiologu invertējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, līdz 2021. gada 7. februārim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus. Līdz ar to visi pasākumi notiek tikai attālinātā režīmā. Rīgas 53.vidusskolas aktualizēta karjeras izglītības programma…

Lasīt tālāk

Par skolēnu iespēju saņemt individuālo karjeras konsultāciju (IKK)

Katram 7.-12.klases skolēnam ir tiesības saņemt bezmaksas individuālo karjeras konsultāciju skolā ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu. Individuālas konsultācijas mērķis sniegt atbalstu karjeras attīstībā un karjeras lēmuma pieņemšanā. IKK tēmu skolēni var izvēlēties paši, atbilstoši interesēm un vajadzībām. Vai var izvēlēties piedāvātajā individuālas karjeras konsultācijas tēmu…

Lasīt tālāk

Vecāku un skolēnu ievērībai

Tika grozīti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Papildināts noteikumu 26.1 punkts šādā redakcijā: “26.1 Izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves lieto mutes un deguna aizsegus. Minēto nosacījumu nepiemēro šo noteikumu 6.3.3 apakšpunktā minētajām personām.”

Lasīt tālāk