Aktualizēta informācija par karjeras izglītības īstenošanu

Karjeras izglītība tiek īstenota mācību priekšmeta stundās un  interešu izglītības nodarbības klātienes un attālinātā mācību procesā. Ņemot vērā epidemiologu invertējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, līdz 2021. gada 7. februārim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus. Līdz ar to visi pasākumi notiek tikai attālinātā režīmā. Rīgas 53.vidusskolas aktualizēta karjeras izglītības programma…

Lasīt tālāk

Par skolēnu iespēju saņemt individuālo karjeras konsultāciju (IKK)

Katram 7.-12.klases skolēnam ir tiesības saņemt bezmaksas individuālo karjeras konsultāciju skolā ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu. Individuālas konsultācijas mērķis sniegt atbalstu karjeras attīstībā un karjeras lēmuma pieņemšanā. IKK tēmu skolēni var izvēlēties paši, atbilstoši interesēm un vajadzībām. Vai var izvēlēties piedāvātajā individuālas karjeras konsultācijas tēmu…

Lasīt tālāk