Uzmanību topošajiem 10. klases skolēniem!

No 2021. gada 1. septembra Rīgas 53. vidusskola un Rīgas 61. vidusskola pārtop par Rīgas Arkādijas vidusskolu. Lai iestātos Rīgas Arkādijas vidusskolā 10. klasē šogad iestājpārbaudījumi nav jākārto, bet jāuzrāda apliecība par pamatizglītību (papildus, ja ir, sertifikāts par valsts valodas eksāmena rezultātiem). Dokumentu pieņemšana no 14.06.2021. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 67611126. Lai iestātos citās…

Lasīt tālāk

Informācija par 2021.gada maijā pārtikas pakas saņemšanas kārtību.

Maijā pārtikas pakas (PP) tiks izsniegtas par laika posmu no 1. līdz 31. maijam 1. -12. klases skolēniem par katru mācību dienu attālinātā  mācību procesa -20 dienām. PP izsniegšanu plānojam veikt 25.,26. un 27. maijā.  Lūdzam pilnu informāciju par PP izsniegšana/saņemšanas kartību skatīt e-klases pastā.   Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvanīt Valentīnai Gusevai pa tel. 29519172.

Lasīt tālāk