Katram 7.-12.klases skolēnam ir tiesības saņemt bezmaksas individuālo karjeras konsultāciju skolā ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Individuālas konsultācijas mērķis sniegt atbalstu karjeras attīstībā un karjeras lēmuma pieņemšanā.

IKK tēmu skolēni var izvēlēties paši, atbilstoši interesēm un vajadzībām. Vai var izvēlēties piedāvātajā individuālas karjeras konsultācijas tēmu sarakstā:

  1. Savu stipro pušu un resursu apzināšana;
  2. Savu spēju, interešu un vajadzību izzināšana;
  3. Karjeras lēmuma pieņemšana;
  4. Sava Individuālā mācību plāna modelēšana;
  5. Sava Karjeras attīstības plāna modelēšana;
  6. Manas iespējamās topošās profesijas;
  7. Kā izvelēties profesiju;
  8. Izglītības iespējas Latvijā;
  9. Izglītības iespējas ārzemēs;
  10. Karjeras izpētes resursi.

IKK var notikt klātienē un attālināti Microsoft Teams.

5 soļu Skolēnu IKK saņemšanas kārtība: