Karjeras izglītība tiek īstenota mācību priekšmeta stundās un  interešu izglītības nodarbības klātienes un attālinātā mācību procesā. Ņemot vērā epidemiologu invertējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, līdz 2021. gada 7. februārim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus. Līdz ar to visi pasākumi notiek tikai attālinātā režīmā.

Rīgas 53.vidusskolas aktualizēta karjeras izglītības programma

Informācija par karjeras izglītības īstenošanu Rīgas 53.vidusskolā 2020./2021.m.g. II semestrī