Atsaucoties uz vecāku aptauju informējām, ka par februāri pārtikas pakas (PP) būs izsniegtas par laika posmu no 1. līdz 26. februārim 1.-12.klases skolēniem par katru mācību dienu attālinātā  mācību procesa  20 dienām.  

PP izsniegšanu plānojam veikt 23., 24. un 25.februārī. Sīkāku informāciju lūdzam skatīties e-klasē.