1.–12. klašu skolēniem – no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam ir pavasara brīvdienas. Novēlām visiem labi atpūsties!