Par martu pārtikas pakas būs izsniegtas par laika posmu no 1. līdz 31. martam 1.-12.klases skolēniem par katru mācību dienu attālinātā  mācību procesa -18 dienām (bez brīvlaika dienām).  

PP izsniegšanu plānojam veikt 24., 25. un 26. martā.

Lūdzam pilnu informāciju par PP izsniegšana/saņemšanas kartību skatīt e-klases pastā.  

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvanīt Valentīnai Gusevai pa tel. 29519172.