Šī gada 19. aprīlī 14:00 tiks organizēta 11. klases ZPD konference Teams platformā

Darbs tiks organizēts divās grupās. Dalībai var pieteikties Rīgas 53. vidusskolas 10. -11. klašu skolēni un skolotāji
(saite skolas mājaslapā, jāpiesakās ar eduriga kontu).

Darbs tiks vērtēts ar atzīmi izvēlētajā mācību priekšmetā un informātikā (kritēriji: 1, 3, 4, 5, 6, Aizstāvēšanas modelis 1: 8.1. – 8.4.)

Informācija par vispārīgiem jautājumiem un darba grupāmdarbu anotācijas (šeit)

Vērtēšanas kritēriji (šeit)