Skolas sociālais pedagogs un psihologs piedāvā vecākiem un skolēniem telefona konsultācijas, ja nepieciešams uzklausīt, iedrošināt, skaidrāk saskatīt situāciju, uzzināt par iespējām saņemt palīdzību un atbalstu emocionālu krīžu situācijās. Neklātienes konsultācijas nav uzskatāmas par pilnvērtīgu palīdzības un atbalsta sniegšanu, taču atsevišķos gadījumos šis palīdzības veids var būt efektīvs un pietiekams.

  • Sociālā pedagoga Valentīnas Gusevas konsultāciju laiks: pirmdienās plkst.11.00-12.00.
  • Skolas psihologa Zandas Šneidere konsultāciju laiks: otrdienās plkst. 11.00 – 12.00