Par aprīli pārtikas pakas būs izsniegtas par laika posmu no 1. līdz 30. aprīlim 1.-12.klases skolēniem par katru mācību dienu attālinātā  mācību procesa -20 dienām. 

PP izsniegšanu plānojam veikt 27., 28. un 29. aprīlī.

Lūdzam pilnu informāciju par PP izsniegšana/saņemšanas kartību skatīt e-klases pastā.