Maijā pārtikas pakas (PP) tiks izsniegtas par laika posmu no 1. līdz 31. maijam 1. -12. klases skolēniem par katru mācību dienu attālinātā  mācību procesa -20 dienām.

PP izsniegšanu plānojam veikt 25.,26. un 27. maijā. 

Lūdzam pilnu informāciju par PP izsniegšana/saņemšanas kartību skatīt e-klases pastā.  

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvanīt Valentīnai Gusevai pa tel. 29519172.