No 2021. gada 1. septembra Rīgas 53. vidusskola un Rīgas 61. vidusskola pārtop par Rīgas Arkādijas vidusskolu.

Lai iestātos Rīgas Arkādijas vidusskolā 10. klasē šogad iestājpārbaudījumi nav jākārto, bet jāuzrāda apliecība par pamatizglītību (papildus, ja ir, sertifikāts par valsts valodas eksāmena rezultātiem).

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2021. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 67611126.

Lai iestātos citās mācību iestādēs jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums. Plašāka informācija RD IKSD mājas lapā.