No 2021. gada 1. septembra Rīgas 53. vidusskola un Rīgas 61. vidusskola pārtop par Rīgas Arkādijas vidusskolu.

Ar šo vietnes r53vsk.lv un 61skola.lv tiks slēgtas. Jaunas skolas vietnes adrese ir ravsk.lv