15. novembrī skolas aktu zālē notika muzikāls koncerts “Dziesma Latvijai”, kas bija veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Priekšnesumos piedalījās no 7. līdz 12. klases skolēni. Katra klase izpildīja vienu patriotisku dziesmu, kuru viņi dāvināja Latvijai. Katrai klasei bija savs unikāls priekšnesumu izpildījums, ar savu noskaņu un stāstu.

Paldies visām klasēm par piedalīšanos!

Paldies Ritai Starpinai (mūzikas skolotājai) par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā muzikālajiem priekšnesumiem!