Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā mācību procesu Skola nodrošina attālināti. Sīkāka informācija pieejama Skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem e-klasē.

Izraksts no 17.03.2020. Skolas direktora rīkojuma Nr. VS53-20-17-rs

Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā:

Skolotāju rīcība, organizējot attālinātu apmācību:

 1. katru darba dienu līdz 15:00 SharePoint vidē (https://eduriga.sharepoint.com/sites/sklt53) speciālajā datnē aizpilda tabulu par nākamas darba dienas mācību stundai paredzētiem materiāliem un aktivitātēm (turpmāk tekstā – tabula);
 2. katru darba dienu no 8:00 līdz 9:00 tabula tiks publicēta e-klasē, būs pieejama skolēniem un vecākiem;
 3. katru darba dienu mājas uzdevumus skolotāji ieraksta e-klasē no 8:00 līdz 9:00. Skolotāji vienojas ar skolēnu par komunikācijas veidu un darbu iesniegšanas veidu. Ieteicams:
  1. e-klase (ir ierobežojumi pēc datņu lieluma).
  2. outlook (pasts.edu.riga.lv – lielām datnēm).
  3. onedrive (pasts.edu.riga.lv – lielām datnēm).
  4. sharepoint (pasts.edu.riga.lv – lielām datnēm).
  5. microsoft teams (pasts.edu.riga.lv – čāts un ātra saziņa);
 4. katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00 klases audzinātājiem jāsaņem ziņojumu no skolēniem, ka uzdevumi tika saņemti un izlasīti;
 5. nepieciešamības gadījumā, ar skolotājiem var sazināties e-konsultāciju laikā (konsultāciju grafiks tiek pieejams e-klasē)

Nepieciešamības gadījumā, ar skolotājiem vecāki var sazināties e-klases pastā, skolotājiem sniegt atbildes viena darba dienas laikā.

Lūdzam pārliecināties, ka 4. – 12. klašu skolēniem ir parole no e-klases un pieejami pasts.edu.riga.lv pakalpojumi (lietotājvārds un parole pieejai skolas datoriem)

RĪGAS 53.VIDUSSKOLAS ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PĀRRAUDZĪBAS (AMP) SHĒMA