Rīgas 53.vidusskola (Melnsila iela 6) aicina mācīties mūsu skolā 10.klasē

Iestājoties nepieciešams:

  • apliecība par vispārējās pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālus;
  • individuālas pārrunas laikā pamatoti izstāstīt par motivāciju mācībām vidusskolā un padziļināto mācību priekšmetu komplektu (grozu) izvēli.

Iesniegumus pieņemam pēc apliecības par vispārējās pamatizglītības saņemšanas pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruņiem +371 67611001, +371 67611126 vai E-pastā: r53vs@riga.lv

Sīkāk šeit