Rīgas 53.vidusskola (Melnsila iela 6) turpina uzņemšanu 1.klasē.

Skolā tiks atvērta 1. klase ar mazākumtautību pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011121) un 1. klase ar speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (21015521);

Iesniegumus pieņemam klātienē trešdienās no plkst.9:00 līdz 14:00, piesakoties iepriekš pa telefonu 67611126, 67474339, 67474343, ievērojot COVID-19 (nodrošināt divu metru distanci un lietot dezinficēšanas līdzekļus)

Rakstot iesniegumu

  • · jāuzrada vecāka(aizbildņa) pasi,
  • jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija ( taisām uz vietas),
  • medicīnas karte ar ģimenes ārsta atzinumu par gatavību apmeklēt skolu (jāiesniedz līdz 1. septembrim) un potēšanas karte.

Iepriekš plānotā Vecāku sapulce topošajiem pirmo klašu skolēniem šī gada jūnijā valstī noteikto ierobežojumu dēļ NENOTIKS! Aicinām sekot informācijai skolas mājaslapā augusta otrajā pusē, kad informēsim par vecāku sapulces norises laiku!