1. klašu vecākus aicinām uz vecāku sapulci ceturtdien, 27.08.2020, plkst. 17.00.

Vecākiem būs iespēja tikties ar administrāciju, klašu audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājiem, ka arī medmāsu un skolas psihologi.