20.gs. sākumā  mūsdienu  Olimpiskās  kustības  dibinātājs  Pjērs de Kubertēns  ir teicis “ O,SPORT, TU ESI MIERS”.  Mēs  visi  atceramies par to un  turpinām  labu tradīciju, katru gadu rīkojot skolā  Olimpisko dienu.

Šogad  arī mūsu skolā, tāpat kā visur citur Latvijā, Olimpiskā diena  notika  piektdien 18.09.2020. Tajā piedalījās 1.- 6. klašu skolēni.

1.- 3. klašu grupā uzvarētāji tika izvirzīti katrā stafetē. Uzvarētāji tika apbalvoti  ar diplomiem  un  saldumiem.4. – 6. klašu grupā par uzvarētāju kļuva 5.c klase (visu stafešu kopumā). Parējās klases  saņēma  diplomu  un arī saldumus  par piedalīšanos.

Pasākuma ietvaros organizēti Olimpiskā rīta rosme  mūzikas pavadījumā, dažādas  konkursi  un stafetes ar daudzveidīgiem  elementiem.

Īpaša pateicība skolniecēm: A.Sidjakinai (11.a), J.Pavlovai (11.a), K.Najehaļskai (11.a), K.Kiriļenkovai (12.a), O.Beketovai (12.a), J.Cišai (12.a) par palīdzību organizācijā, vadībā un tiesāšanā. Liels paldies arī klašu audzinātājiem par atbalstu un piedalīšanos atsevišķos konkursos.

Olimpiskā diena uzdāvināja visiem ne tikai balvas, bet arī  labu  garastāvokli, vienotības  sajūtu un  vēlēšanos  doties  uz  priekšu,  uz jaunām  virsotnēm.