2020.g. Karjeras nedēļa notiks no 26. – 30. oktobrim.

Tēma: Jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – loma mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā

Galvenais vizuālas sauklis: KLAU! Salīdzini un liec aiz auss!

Karjeras nedēļas pasākumus organizē valstiskās un nevalstiskās organizācijas  Valsts/ Pašvaldības mērogā  un Rīgas 53.vidusskolas PKK un pedagogi skolas līmenī.

Šī gada jaunums – karjers pasākumi veltīti izglītojamiem un izglītojamo vecākiem.

AKTIVITĀŠU PLAKĀTS JAUNIEŠIEM, AKTIVITĀŠU PLAKĀTS VECĀKIEM

Par pasākumu organizāciju Rīgas 53. vidusskolas 1. – 6. klašu posmā atbild PKK Ludmila Vidusa, par organizāciju 7. – 12. klašu posmā atbild PKK Valentīna Guseva.

Šogad Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” organizatori sagatavoja:

 • 2 speciālie pasākumi: vecāku diskusiju un jauniešu diskusiju 10.-12. klašu skolēniem. Abas diskusijas notiks @TavaiKarjerai Facebook kontā. Aicinām sekot @TavaiKarjerai. Pēc diskusiju tiešraidēm tās pilnā apmērā varēs noskatīties ierakstā un būs pieejamas VIAA mājas lapā.
  • 27. oktobrī plkst. 19.00 notiks diskusija vecākiem, skolotājiem un karjeras konsultantiem.  Atgādinājums par vecāku diskusiju @TavaiKarjerai tiks izsūtīts no rīta 28.10. e-klasē ar aicinājumu sekot līdzi tiešraidei plkst.19.00. Diskusiju moderēs Edijs Bošs un tajā piedalīsies: Organizāciju psihologs Reinis Lazda, Ārsts psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris Jansons, Karjeras konsultante Ilze Rūtenberga, Divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare
  • 28. oktobrī plkst. 10.00 diskusija – tiešsaistes pasākums jauniešiem. Atgādinājums par diskusiju @TavaiKarjerai tiks izsūtīts 10.-12.kl. skolēniem no rīta 28.10. e-klasē ar aicinājumu sekot līdzi tiešraidei. Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā piedalīsies: Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, Dziedātāja Patrisha, Uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins. Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā. Diskusijas laikā demonstrēs 2 video. Pasākuma laikā notiks jauniešu aptauja: Kuros cilvēkos Tu visbiežāk ieklausies, domājot par savas karjeras izveidi?
 • Izveidoti 5 video materiāli:
 • Tiek izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli”. Spēle pieejama https://parprof.lv. Informējām, ka spēle vēl ir izstrādes procesā, tāpēc tās ielāde un spēlēšana var aizņemt laiku un var rasties dažādi traucējumi.

Rīgas 53. vidusskolas karjeras pasākumi:

 • 9. klašu skolēniem un 7.-8. kl. skolēnu interesentu grupai 27.oktobrī Plkst. 12.00-13.30 Microsoft Teams vidē Karjeras projekta KAA maksas pasākums Darba pasaules iepazīšana “Vēlos būt uzņēmējs”. Lektore – Ilze Jeļinska, pašnodarbinātā juriste, notāre. Nodarbības gaitā  dalībnieki apspriedīs, kā skolā iegūtās zināšanas tiek izmantotas dzīvē, darba tirgū, kā no tā, ko tu gribi un vari, rodas ideja un ideja pārtop par mērķi un top stabils uzņēmums ar peļņu, darba vietām un filozofiju.
 • 10. – 12. klašu skolēniem 27.oktobrī plkst. 14.00-16.30 Microsoft Teams vidē Darba tirgus iepazīšana “Droši uz darba pasauli”. Lektore – Ilze Jeļinska, pašnodarbinātā juriste, notāre. Atbilstoši skolēnu vecumposmam, izglītojamie uzzinās par to, kas jāzina topošajiem darbiniekam, uzsākot darba attiecības: par tiesībām, pienākumiem, darba aizsardzību, darba līgumu, arodbiedrību, koplīgumu un sociālo dialogu.  Aktivitātes veids – lekcija un diskusija.
 • 7. – 9. klašu skolēniem 29.oktobrī plkst. 13.00-13.40 Microsoft Teams vidē, 10.-12. klašu skolēniem 29.oktobrī plkst. 14.00-14.40 Microsoft Teams vide Karjeras lēmuma pieņemšana “Mērķtiecība. Zinātkāre. Reālu un pozitīvu mērķu izvirzīšana”. Lektore Viktorija Gaina, RTU Administratīvā departamenta Studentu servisa centra karjeras konsultante/psiholoģe. Izglītojamie uzzinās kas nozīme labi formulēts mērķis, par mērķa izvirzīšanas tehniku, par zinātkāres ietekmi uz reālu un pozitīvu mērķu izvirzīšanu, par radītajiem ka saprast, ka mērķis tika sasniegts.
 • 7. – 12. klašu skolēniem 30.oktobrī Plkst. 8.00-14.00 karjeras nedēļas noslēguma Aptaujas “Mani panākumi Karjeras nedēļas gaitā. Kas es ieliku aiz ausis” aizpilde
 • 7. – 12. klašu vecākiem 29. oktobris Plkst. 18.00- 20.00 Microsoft Teams vidē.
 • Karjeras projekta KAA maksas pasākums Interaktīvā lekcija vecākiem “Karjeras atbalsts”. Lektore – Inta Lemešonoka, Dr. paed., grāmatu “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” un “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem” autore. Pasākuma mērķis piedāvāt vecākiem  praktiskas metodes un padomus karjeras atbalsta sniegšanā veiksmīgas karjeras veidošanā. Aktivitātes veids-lekcija. Vecāki tiek iesaistīti  arī diskusijā par karjeras aktuālām problēmām. Vecāki  uzzinās par psiholoģijas pētnieku ieteikumiem karjeras atbalsta sniegšanā bērniem dažādos vecumposmos. Vecākiem tiek sniegtas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem.
 • 7.-12.kl. vecāku aptaujas “Karjeras izglītības īstenošana 2020/.2021.m.g.” aizpilde laika posma no 30.oktobrī līdz 6.novenbrim (saite uz aptaujas anketu tiks sūtīta 30.10. e-klasē)