INGUNA SLAPIŅA, Skolas direktore
tālrunis: +371 67611001
e-pasts: islapina@edu.riga.lv

IRĒNA KAIJAKA, direktora vietniece (izglītības jomā)
tālrunis: +371 67617668
e-pasts: ikaijaka@edu.riga.lv

NATAĻJA ŅIKITINA, direktora vietniece (izglītības jomā)
e-pasts: nnikitina3@edu.riga.lv

VJAČESLAVS GAIDAMAKA, direktora vietnieks (izglītības jomā), IT specialists, PD/ZPD koordinators
e-pasts: vgaidamaka@edu.riga.lv

JŪLIJA PLAVOKA, direktora vietniece (izglītības jomā), ārpusstundu pasākumu organizētāja
e-pasts: jstaskevica2@edu.riga.lv

LUDMILA MARKUŠEVA, direktora vietniece (izglītības jomā), ārpusstundu pasākumu organizētāja
e-pasts: lmarkuseva@edu.riga.lv

VALIJA RAŠĒVICA, Ilgstoši slimojošu izglītojamo centra koordinatore
e-pasts: vrasevica@edu.riga.lv

SVETLANA NASONOVA, direktora vietniece (saimniecības jomā)
tālrunis: +371 67602940
e-pasts: snasonova@edu.riga.lv