Nosaukums Izglītības programmas kods Izglītības programmas
nosaukums
Klases udzinātājs Kabinets
1. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma VALENTĪNA JANUČKOVSKA 102
1. l(1) 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
INESE JENTKUS 106
1. l(2) 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
SVETLANA DAŅIĻEVIČA 104
2. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma ALLA LAGUNE 109
2. l 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
LŪCIJA JEFIMOVA 103
3. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma ILONA MIHAILOVA 110
3. l 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
IRINA VOITOVA 101
4. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma TATJANA GRIŠČENKO 207
4. c 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
JŪLIJA VEKSLERE 105
4. l 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
LUDMILA VIDUSA 107
5. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma NADEŽDA SUDEIKE 111
5. l 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
LILIJA PURIŅA 303
6. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma ANITA ĶĪKULE 202
6. l 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
INETA KOKINA 201
7. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma JEKATERINA KOĻESOVA 205
7. b 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma ELITA LUFTA 204
8. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma INESA ZAMETEĻSKA 304
9. a 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma OLGA VERIGO 206
9. b 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma VALIJA RAŠĒVICA 203
10. a 31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena mazākumtautību programma
MARIJA CVEČKOVSKA 302
11. a 31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena mazākumtautību programma
MARIJA CVEČKOVSKA 302
12. a 31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena mazākumtautību programma
INESA ZAMETEĻSKA 304