Skola īsteno mazākumtautību programmas (1. – 12. klasēs).

Skola piedāvā mācības sekojošās izglītības programmās:
1. – 9. klase

 • Mazākumtautību pamatizglītības programmā (2.modelis).
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmā skolēniem ar valodas traucējumiem.

10. – 12.klase

 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (dabaszinības).

Kopš 2006. gada skolā ir ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centrs, šeit individuāli tiek mācīti Zemgales priekšpilsētas skolēni, kuriem ir veselības problēmas. Mācības notiek pēc mazākumtautību pamatizglītības programmas un dabaszinību – matemātikas programmas (vidusskola) mājās un Bērnu klīniskajā slimnīcā.

Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi:

 • 1. – 4. klašu ansamblis
 • 2.- 4. klašu koris
 • 5. – 9. klašu koris
 • 10. – 12. klašu vokālais ansamblis
 • Datorika 2. – 3. klasēs
 • Dejas teātris 1. – 9. klasēs
 • Erudītu klubs 7.- 9., 12. klasēs
 • Papīra plastika 8.- 12. klasēs
 • Prasmīgas rokas 2. – 5. klasēs
 • Skolas muzejs
 • Sporta spēles 3. – 12. klasēs
 • Teātra studija “Maska” 3. – 12. klasēs
 • Vides pētnieki 7.- 9. klasēs

Skolēni var darboties skolēnu parlamentā.

7. – 9. klasēs un 10. – 12. klasēs skolēniem obligāti jāizstrādā un prezentē vienu zinātniskās pētniecības darbu katrā posmā.