Skola realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

Atbalsta programma skolēniem

Eiropas sociālā fonda finansētā projekta Atbalsts ietvaros karjeras un izglītības portāls ir izstrādājis interaktīvu atbalsta programmu skolēniem. Šajā interaktīvajā atbalsta programmā skolēniem ar attēlu un jautājumu palīdzību iespējams noskaidrot, kā rīkoties un risināt dažādas problēmsituācijas, kā pieņemt lēmumus un uzlabot mācīšanās prasmes, kā sekmīgi veidot karjeru un veidot veiksmīgas un pozitīvas attiecības ar līdzcilvēkiem. Atbalsta programmu veido sešas sadaļas:

 • Karjeras atbalsta programma
 • Atbalsta programma pozitīvai uzvedībai
 • Studentu un skolēnu sadarbības veicināšanas programma
 • Vienaudžu lasītprasmes mācīšanās atbalsta programma
 • Sociāli emocionāla audzināšana
 • Vecāku pienākumi

Katra sadaļa veidota no 20 jautājumiem, kurus paskaidro plašāk pamācoši video, sniedzot gan situācijas raksturojumu, gan skaidrojot pareizās atbildes jēgu un nozīmi.
Interaktīvā atbalsta programma skolēniem izveidota, lai risinātu biežākās problēmas skolēna personiskajā un skolas ikdienā, tā mazinot to sociālās atstumtības risku.

Sākt atbalsta programmu var šeit

Programmas mērķi

 1. Veicināt pozitīvu uzvedību
 2. Attīstīt emocionālo inteliģenci
 3. Veicināt lasītprasmi

Ieguvumi

 1. Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un vienaudžiem
 2. Bērni iemācīsies risināt problēmas
 3. Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki
 4. Bērni iemācīsies būt labi draugi
 5. Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus

Programmai ir 5 galvenās sastāvdaļas:

 1. Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai skolai)
 2. Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās)
 3. Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (5.-7. klase)
 4. Karjeras atbalsta programma (7.-9.kl)
 5. Skolēnu un studentu sadarbības programma „Laktīgala” (1. – 6.kl.).

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)

 1. Skolā ir skaidri uzvedības noteikumi
 2. Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu
 3. Skolēni kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības noteikumus
 4. Skolēni varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību
 5. Visi skolas darbinieki vienoti reaģēs uz noteikumu pārkāpumiem

Lūgums vecākiem, lai programma īstenotos mūsu skolā:

 1. Jūs saņemsiet regulāru informāciju (piem., e-klasē)
 2. Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot noteikumus, pārrunāt tos mājās, sadarboties ar skolotājiem
 3. Aicinām kontaktēties ar skolu, ja Jums rodas kādas raizes

Vecāki var būt pārliecināti un mierīgi, ka bērns mācās drošā un draudzīgā vidē

APU ieviešana skolā

 1. Ir izveidota APU komanda pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai
 2. Visi skolas darbinieki direktora vadībā kopš š.g. februāra līdz augustam mācās pozitīvas uzvedības ieviešanas principus skolā
 3. Ar š.g. 1.septembri visi skolēni tiks iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvas uzvedības noteikumiem skolā
 4. Vēlamā uzvedība tiks mācīta un apbalvota

Sociāli emocionālā audzināšana

Visiem skolēniem notiks īpašas klases stundas, kurās tiks mācīta:

 1. emociju pašregulācija
 2. pozitīvas komunikācijas prasmes
 3. mērķu izvirzīšana
 4. problēmu risināšana

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai (VIMALA)

Skolotāji iemācīsies īpašu metodi, kā attīstīt skolēnu lasītprasmi

Karjeras atbalsta programma

Sadarbībā ar konkrētu uzņēmumu profesiju iepazīšana.

Skolēnu un studentu sadarbības programma „Lakstīgala”

Mentors (students) un jaunietis (skolēns)sadarbosies, lai sekmētu skolēna izaugsmi un panākumus.

Raidījumi, kuros piedalījās mūsu skola

APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) – komanda

Inguna Slapiņa – skolas direktore

Irēna Kaijaka – direktores vietniece izglītības jomā

Valentīna Guseva – sociālais pedagogs

Ilona Mihailova – sākumizglītības skolotāja

APU noteikumu ievērošana sākumskolā

Atbalsts pozitīvai uzvedībai  (APU) – Rīgas 53.vidusskolas noteikumi


Drošība Atbildība Cieņa
Klasē
 • Saudzīgi izturies pret skolas inventāru, darba rīkiem, ierīcēm un IT.
 • Turi somā tikai skolas lietas.
 • Uz galda turi tikai to, kas nepieciešams stundai.
 • Somu turi pie galda.
 • Jaku vai citas drēbes liec uz krēsla atzveltnes vai atstāj garderobē
 • Klasē ienāc un izej mierīgi, pieturot durvis.
 • Ienākot klasē, dodies uz savu vietu.
 • Seko līdzi stundas darbam.
 • Vienmēr paņem līdzi visu stundai nepieciešamo.
 • Uz stundu ierodies sagatavojies (izpildījis visus mājas darbus).
 • Pacel roku un sagaidi atļauju runāt, ja vēlies kaut ko teikt vai pajautāt.
 • Uzmanīgi klausies skolotāja norādījumus.
 • Atstāj savu darbavietu vai mācību kabinetu tikai ar skolotāja atļauju.
Ienākot klasē, sasveicinies.
Runā tad, kad tev dod vārdu.
Runā pieklājīgi un mierīgi.
Klasē ierodies pirms zvana.
No klases vari iziet, kad skolotāja ir paziņojusi par stundas beigām.
Mobiliem telefoniem jābūt bez skaņas režīmā.
Gaitenī
 • Staigā mierīgi.
 • Ej pa gaiteņa labo pusi.
 • Uzmanīgi un lēnām ver durvis.
 • Spēlē spēles piemērotā vietā.
 • Uzturi kārtību gaitenī – somas un citas mantas atstāj klases telpā.
 • Izmet atkritumus miskastē.
 • Klausies un seko dežurējušo skolēnu un skolotāju norādījumus.
 • Runā mierīgi.
 • Runā pieklājīgi.
 • Runā labus vārdus.
 • Sasveicinies ar visiem pieaugušajiem un tiem skolēniem, kurus pazīsti.
 • Klausies un seko dežurējušo skolēnu un skolotāju norādījumus.
Garderobe
 • Virsdrēbes un āra apavus atstāj garderobē.
 • Savas mantas noliec tam paredzētā vietā.
 • Lieto atbilstoši tās noteikumiem.
 • Esi atbildīgs par garderobē atstātajām lietām.
 • Ņem un lieto tikai savas mantas.
 • Atrastās lietas atdot garderobes darbiniekam.
 • Ienākot garderobē, sasveicinies.
 • Esi pieklājīgs.
 • Lieto labus vārdus.
Ēdamzālē
 • Pirms ēšanas nomazgā rokas.
 • Ēd mierīgi un lēnām.
 • Nopirkto ēdienu apēd ēdamzālē.
 • Ēdamzālē ieej un izej mierīgi.
 • Pēc ēšanas savus traukus aiznes uz tam paredzēto vietu.
 • Pieceļoties un apsēžoties krēslu bīdi klusu.
 • Sasveicinies, ienākot ēdamzālē.
 • Apsēdies atbilstošajā vietā pie galda, ieņem rindu rindas galā.
 • Ēd klusu.
 • Pēc ēšanas pasaki „paldies“.
Sporta zālē
 • Klausies un seko norādījumiem.
 • Savas mantas noliec tam paredzētajā vietā.
 • Kad saģērbies, dodies uz sporta zāli Izmanto sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju.
 • Ja met bumbu vai lec, pārliecinies, ka tur neviena nav.
 • Ievēro sporta zāles noteikumus.
 • Piedalies stundā, arī tad, ja esi atbrīvots.
 • Ņem un lieto tikai savas mantas.
 • Pēc nodarbības noliec vietā un sakārto izmantoto inventāru. Apmeklē tualeti pirms stundas.
 • Sasveicinies, ienākot sporta zālē Izturies pieklājīgi.
Tualetē
 • Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, vai tualetē ir tualetes papīrs.
 • Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, ka tualetes durvis ir aizvērtas.
 • Pēc tualetes lietošanas nomazgā rokas.
 • Tualetes telpā uzturies tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
 • Apmeklē tualeti pirms stundas.
 • Pēc tualetes lietošanas norauj ūdeni.
 • Pēc tualetes lietošanas izlietoto papīru izmet norādītajā vietā.
 • Pēc tualetes lietošanas pārliecinies, ka pods ir tīrs.
 • Lieto tikai tik tualetes papīru, cik tev ir nepieciešams.
 • Izturies pieklājīgi pret tualetes iekārtām.
 • Uzgaidi ārpusē, ja tualete aizņemta.
 • Uzturies tualetē tikai tad, ja tev ir vajadzība.
Sabiedriskā transporta pieturā
 • Mierīgi gaidi autobusu.
 • Ievēro satiksmes noteikumus iekāpjot un izkāpjot no transporta līdzekļa.
 • Ierodies laikus.
 • Runā pieklājīgi.
 • Palaid pa priekšu sievietes un pieaugušos.
 • Ievēro uzvedības kultūru sabiedriskajās vietās.
Ekskursijā
 • Ņem līdzi tikai ekskursijā nepieciešamās lietas.
 • Klausies un seko norādījumiem.
 • Ievēro drošības instrukcijas.
 • Ierodies precīzi norādītajā laikā.
 • Uzturi kārtību autobusā.
 • Klausies autobusa vadītāja norādījumus.
 • Klausies gida stāstīto.
 • Esi ieinteresēts par notikušo.
 • Esi pieklājīgs.
 • Runā tikai tad, kad tev dod vārdu.
Skolotāju istabā/Direktora kabinetā
 • Telpā ienāc/izej mierīgi, pieturot durvis.
 • Somu turi pie krēsla.
 • Pieklauvē pirms ienāc.
 • Pārliecinies, ka direktors/ skolotāja var veltīt tev laiku.
 • Ienākot, sasveicinies.
 • Izsaki savu viedokli un runā mierīgi.
Pirms skolas/ Pēc skolas
 • Skolā ienākot, durvis ver vaļā lēnām, arī durvis aizver lēnām. Ja kāds nāk aiz tevis, pieturi durvis.
 • Ej lejā pa trepēm lēnām.
 • Ej augšā pa labo pusi.
 • Palaid, ja kāds steidzas.
 • Uzklausi un seko norādījumus.
 • Ierodies skolā 10 minūtes pirms stundu sākuma.
 • Ienākot skolā, sasveicinies.
 • Ejot ārā no skolas, atvadies.
Pagarinātajā grupā/ pēc stundām
 • Ievēro pagarinātās dienas grupas noteikumus.
 • Klausies un ievēro skolotāja norādījumus.
 • Ja nepieciešama palīdzība, saki to skolotājam.
 • Ievēro klusumu.
 • Esi pieklājīgs un mierīgs.
 • Palīdzi citiem.
Skolas pagalmā/ Rotaļu laukumā
 • Uzturies tikai skolas laukuma teritorijā.
 • Ievēro drošības noteikumus ārpus skolas.
 • Ja nepieciešama palīdzība, saki to skolotājam.
 • Sasveicinies Lieto labus vārdus Runā pieklājīgi un mierīgi.
Ekskursijas autobusā/ sabiedriskaja transportā
 • Ievēro drošības noteikumus transportā.
 • Ierodies laikus noteiktajā vietā.
 • Seko izkāpšanas pieturai.
 • Runā pieklājīgi.
 • Piedāvā sēdvietu meitenēm (sievietēm) un vecākiem cilvēkiem.
Bibliotēkā
 • Ievēro datortehnikas lietotāju drošību, pienākumus un tiesības.
 • Saudzīgi izturies pret bibliotēkas iekārtām (plaukti, galdi, krēsli, datori u.c. ).
 • Meklē palīdzību pie bibliotekāres (grāmatu no augšējā plaukta u.c.).
 • Izmanto bibliotēkas pakalpojumus pēc nepieciešamības.
 • Pieraksties bibliotēkā kā lasītājs Saudzē grāmatas (lieto grāmatu vāciņus u.c.).
 • Laicīgi nodod grāmatas.
 • Ņem tikai tev nepieciešamas grāmatas.
 • Izmanto bibliotēkas pakalpojumus pirms vai pēc stundām, starpbrīžos.
 • Ienākot sasveicinies.
 • Runa klusi.
 • Ienāc/izej klusi atverot/aizverot durvis.
 • Izturies pieklājīgi pret citiem apmeklētājiem.